Lượt xem: 49

Họp giữa Ban Thường vụ huyện uỷ và Ban Thường vụ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về xin chủ trương sáp nhập các bản trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2022

Theo đó giai đoạn 2018 - 2021 huyện đã sáp nhập 28 bản thành 14 bản, giảm số bản toàn huyện còn 182 bản, tiểu khu. Nhân dân đồng tình, nhất trí với chủ trương sáp nhập bản, sau khi sáp nhập tình hình nhân dân cơ bản ổn định, người dân sống hòa thuận, tuân thủ, thực hiện tương đối tốt quy định pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước tại khu dân cư… đồng thời nhờ có sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, các xã có bản sáp nhập đã tích cực trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, nhờ vậy kinh tế của đồng bào đã dần được cải thiện. 

Sáng ngày 02/3/2022, Ban Thường vụ huyện uỷ tổ chức họp với Ban Thường vụ các xã, thị trấn trên địa bàn về xin chủ trương sáp nhập các bản trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2022, đồng chí Tòng Thế Anh, tỉnh uỷ viên, bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cuộc họp được trực tuyến đến các điểm cầu 15 xã, thị trấn.

Tại cuộc họp lãnh đạo phòng Nội vụ đã báo cáo nhanh về kết quả rà soát, triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các bản trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2022. Theo đó giai đoạn 2018 - 2021 huyện đã sáp nhập 28 bản thành 14 bản, giảm số bản toàn huyện còn 182 bản, tiểu khu. Nhân dân đồng tình, nhất trí với chủ trương sáp nhập bản, sau khi sáp nhập tình hình nhân dân cơ bản ổn định, người dân sống hòa thuận, tuân thủ, thực hiện tương đối tốt quy định pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước tại khu dân cư… đồng thời nhờ có sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, các xã có bản sáp nhập đã tích cực trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, nhờ vậy kinh tế của đồng bào đã dần được cải thiện. Sau khi tiếp nhận tinh thần chủ trương về sáp nhập bản, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị vào cuộc và kịp thời ra nhiều văn bản quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn rà soát, xét cơ cấu, quy hoạch lại mạng lưới bản, tích cực triển khai đề án sáp nhập bản sát theo kế hoạch chung của tỉnh. Tuy nhiên, từ một chủ trương đúng cộng với công tác tuyên truyền vận động cũng được thực hiện trước một bước để người dân hiểu chủ trương của tỉnh đề ra, nên việc sáp nhập bản, tinh giản bộ máy đã đạt được kết quả khả quan. Sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương tiến hành sáp nhập, làm lễ công bố quyết định sáp nhập, ra mắt, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ các đơn vị bản mới đi vào hoạt động nền nếp, tạo được niềm tin phấn khởi trong nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Tòng Thế Anh khẳng định: Qua việc sắp xếp, sáp nhập các bản sẽ nâng cao tính tự quản của người dân; đồng thời có điều kiện khôi phục, duy trì các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần giảm số lượng bản, giảm số lượng cán bộ không chuyên trách, góp phần nâng cao mức đãi ngộ cho người làm việc, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tập trung được nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Lừ Chương

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 799
  • Trong tuần: 8,070
  • Tất cả: 777,124