Lượt xem: 414

Yên Châu sơ kết 1 năm thực hiện một số nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong năm 2021 toàn huyện đã phát triển được 50ha cây ăn quả đầu dòng có chất lượng tại địa phương; có 5 Hợp tác xã được công nhận 152ha cây ăn quả sản xuất đạt tiêu chuẩn Vietgap, nâng tổng diện tích cây ăn quả đạt tiêu chuẩn Vietgap của huyện lên 662ha. Huyện đã hỗ trợ 6 hợp tác xã tổng kinh phí 600 triệu đồng để thực hiện thiết kế mẫu, bao bì sản phẩm nông sản để tăng tính hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Ngày 23/3/2022, Huyện ủy huyện Yên Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện một số nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Mè Thị Hà - Phó Bí thư thường trực huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, thảo luận và thông qua kết quả 1 năm thực hiện 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 12/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tập trung phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 13/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh các xã biên giới. Theo đó, trong 1 năm qua, việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Đến nay toàn huyện đã có trên 11.000ha cây ăn quả các loại. Trong năm 2021 toàn huyện đã phát triển được 50ha cây ăn quả đầu dòng có chất lượng tại địa phương; có 5 Hợp tác xã được công nhận 152ha cây ăn quả sản xuất đạt tiêu chuẩn Vietgap, nâng tổng diện tích cây ăn quả đạt tiêu chuẩn Vietgap của huyện lên 662ha. Huyện đã hỗ trợ 6 hợp tác xã tổng kinh phí 600 triệu đồng để thực hiện thiết kế mẫu, bao bì sản phẩm nông sản để tăng tính hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Trong nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trong nhân dân. Trong năm 2021, bằng các nguồn đã xóa được 91 nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của huyện đạt 94,4% bằng 98,1% chỉ tiêu nghị quyết; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin đạt 97,1% bằng 90% chỉ tiêu… Đồng thời, UBND huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã biên giới; tích cực triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ tạo điều kiện giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống… gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai một số văn bản gồm: Quy định số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Bộ chính trị về tổ chức đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban chấp hành Trung ương về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tòng Thế Anh nhấn mạnh: cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã phải cùng quyết tâm cao, vào cuộc quyết liệt để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, để từng bước nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân. Đội ngũ cán bộ phải nêu cao tinh thần giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm. Chủ động đưa gia những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong các nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện đã đề ra.

Trần Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 692
  • Trong tuần: 7,963
  • Tất cả: 777,017