Lượt xem: 30

Thường trực HĐND huyện Yên Châu thăm và làm việc tại huyện Bắc Yên

Hai huyện đã chia sẻ với nhau một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND, nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với HĐND, Thường trực HĐND các Ban HĐND trong thực hiện hoạt động công tác giám sát. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu có cơ hội được trao đổi và nói lên những vấn đề còn hạn chế để trong triển khai thực hiện, cùng nhau thống nhất có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các cuộc giám sát trong hoạt động của HĐND và các Ban HĐND và bảy tỏ mong muốn hai huyện sẽ duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND, thường xuyên gặp gỡ hàng năm.

        Ngày 08/4/2022, đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện Yên Châu do đồng chí Nguyễn Thế Sang - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND cấp huyện tại huyện Bắc Yên. Tiếp đoàn, về phía huyện Bắc Yên có đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Thế Sang - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu tặng quà Đảng ủy xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên

Đồng chí Nguyễn Thế Sang - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu tặng quà HĐND huyện Bắc Yên

          Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Xiêm đã báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tình hình hoạt động của HĐND huyện Bắc Yên. Theo đó, Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, huyện đã ra khỏi danh sách các huyện nghèo trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ); huyện có 15 xã và 01 thị trấn, với 103 bản, tiểu khu; trong đó, có 13/16 xã thuộc khu vực III, 78/103 bản đặc biệt khó khăn. Dân tộc thiểu số chiếm 95% dân số toàn huyện (trong đó dân tộc Mông chiếm 46,3%). Đến cuối năm 2021, huyện Bắc Yên đã có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phiêng Ban và Mường Khoa). Có 14/16 xã, thị trấn (chiếm tỷ lệ 87,75%); 63/103 bản (chiếm tỷ lệ 61,17%) có đường ô tô từ huyện đến trung tâm xã và từ trung tâm xã đến trung tâm bản được cứng hóa; 97,9% số hộ trên địa bàn được sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 99% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45,2%; tỷ lệ hộ nghèo của huyện 14,34%; 100% số xã, thị trấn và 98,7% số bản, tiểu khu trên địa bàn huyện đã có nhà văn hóa đạt chuẩn; huyện có 44 trường học, trong đó, 17/44 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 38,63%; 14/16 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo các nội dung đủ điều kiện trình HĐND huyện. Việc ban hành các Nghị quyết của HĐND được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ngoài các Nghị quyết thường lệ theo quy định, HĐND huyện đã chú trọng ban hành các nghị quyết chuyên đề để nâng cao vai trò, chất lượng trong việc quyết định các vấn đề của địa phương...

          Về hoạt động của HĐND, đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Yên chia sẻ:  Về du lịch thì Bắc Yên sẽ phấn đấu trở thành khu du lịch của tỉnh tại Tà Xùa. Trở thành vệ tinh của Mộc Châu. Các chỉ tiêu khác chúng tôi đang dần hiện thực hóa giấc mơ về du lịch. Nội dung thứ 3 về HĐND, chúng tôi có 33 đại biểu, có 16 đại biểu đại diện cho cấp xã. Liên quan đến hoạt động của HĐND, thì chúng tôi chưa được đánh giá hoạt động tốt nhất tỉnh, chúng tôi tự tin thấy rằng, chúng tôi thực hiện các việc đúng theo quy định và kịp thời. Cho đến nay, không có kỳ họp nào tổ chức muộn, không có văn bản phải chỉnh sửa nhiều. Thứ 2 là chúng tôi luôn tự đổi mới, HĐND huyện khóa 18 đề ra 8 chữ vàng: Đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới, thực chất và thực quyền. HĐND huyện có 2 chức năng cơ bản: tổ chức và giám sát. Đổi mới, việc tổ chức các kỳ họp, họp cuối năm không quá 1 ngày, thường lệ giữa năm không quá 1 buổi. Cách thức điều hành phù hợp. Tại Kỳ họp, thực hiện phòng họp không giấy, đại biểu có hòm thư công vụ, gmail. Trên bàn đại biểu không có giấy tờ. Điều tiết gọn nội dung phù hợp, đi vào thực chất, phát thanh trực tiếp, có chất vấn có chọn lọc. Đẩy mạnh tập huấn nâng cao, đôn đốc hướng dẫn, có kế hoạch tổ chức các hội thi, đưa vào đào tạo ở Trung tâm chính trị huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, có hệ điều hành của HĐND, ecabinet của HĐND huyện, không biểu quyết giơ tay. Liên quan đến việc quyết định các vấn đề của địa phương, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, có 2 nghị quyết phát triển du lịch và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Nghị quyết Đại hội XVI có 8 nghị quyết.

          Tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực HĐND huyện Yên Châu, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu đã thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND huyện Yên Châu. Theo đó, từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Yên Châu phối hợp với UBND huyện đã triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân 2022; kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo nhân dân gieo cấy 784,35 ha lúa vụ xuân, các loại cây trồng khác người dân đang tiến hành gieo trồng theo khung thời vụ. Hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho 10.847 ha cây ăn quả các loại. Về chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định. Các lĩnh vực: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, tình hình chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, an ninh biên giới trên địa bàn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Thu ngân sách địa phương luỹ kế đến ngày 15/3/2022 đạt hơn 124 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn lũy kế đạt gần 6 tỷ đồng, bằng 6,93% nghị quyết HĐND huyện giao.

          Nhân dịp này, hai huyện đã chia sẻ với nhau một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND, nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với HĐND, Thường trực HĐND các Ban HĐND trong thực hiện hoạt động công tác giám sát. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu có cơ hội được trao đổi và nói lên những vấn đề còn hạn chế để trong triển khai thực hiện, cùng nhau thống nhất có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các cuộc giám sát trong hoạt động của HĐND và các Ban HĐND và bảy tỏ mong muốn hai huyện sẽ duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND, thường xuyên gặp gỡ hàng năm.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 831
  • Trong tuần: 8,102
  • Tất cả: 777,156