Lượt xem: 32

Hội nghị xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Sáng ngày 21/4/2022, Uỷ ban nhân dân xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu tổ chức hội nghị xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thôn, bản cho ban quản lý các bản trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Mai Sơn - Yên Châu và uỷ ban nhân dân  xã Chiềng Pằn đã triển khai các quy định có liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; quản lý bảo vệ và phát triển rừng; hoạt động nhóm tiết kiệm tự quản của cộng đồng... Qua đó phát huy vai trò tự quản của Cộng đồng trong quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng, nhằm nâng cao đời sống người dân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Ngay sau hội nghị, bản Bong Xanh, xã Chiềng Pằn đã tổ chức điểm xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, quy định rõ tỷ lệ tiền dịch vụ môi trường rừng sử dụng chi cho công tác quản lý bảo vệ rừng thông qua hoạt động của tổ quản lý bảo vệ rừng; Chi cho phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất tại bản và nhóm tiết kiệm tự quản năm 2022./.

  Hoàng Dương 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 825
  • Trong tuần: 8,096
  • Tất cả: 777,150