Lượt xem: 98

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình của bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng

 Số cử tri đồng ý sáp nhập: 106 cử tri/151 cử tri, chiếm 70,2 % cử tri đại diện hộ gia đình của toàn bản. Số cử tri không đồng ý: 22 cử tri/151 cử tri, chiếm 14,6 %. Số cử tri đi vắng, làm việc ở xa: 23/151 chiếm 15,2%.

Thực hiện Công văn số 215/UBND-NC ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc báo cáo tình hình hoạt động của các bản sau khi sáp nhập, rà soát, đề xuất phương án sáp nhập bản năm 2022; Quyết định số 310-QĐ/HU ngày 06/4/2022 của Huyện ủy Yên Châu về việc thành lập các tổ công tác của Ban thường vụ huyện ủy triển khai, thực hiện sắp xếp, sáp nhập các bản chưa đủ điều kiện năm 2022.

Chiều ngày 23/5/2022, Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ huyện ủy có đại diện là đồng chí Lừ Văn Chung – Trưởng phòng Dân tộc đến dự hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình của bản Tô Buông về chủ trương sáp nhập 02 bản là bản Quỳnh Châu (37 hộ) sáp nhập với bản Tô Buông (151 hộ).

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Lóng Phiêng, Tổ trưởng tổ công tác của Đảng ủy xã quán triệt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác sáp nhập bản, những thuận lợi trong việc sáp nhập và sau khi sáp nhập. Ông Vì Văn Lạ - Trưởng bản Tô Buông triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác sáp nhập bản đến các cử tri đại diện hộ gia đình. Đại diện tổ công tác của huyện ủy, đảng ủy xã Lóng Phiêng đã tuyên truyền, giải thích, phân tích những ưu điểm, nhược điểm của việc sáp nhập bản cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp với công tác sáp nhập bản.

 Số cử tri đồng ý sáp nhập: 106 cử tri/151 cử tri, chiếm 70,2 % cử tri đại diện hộ gia đình của toàn bản.Số cử tri không đồng ý: 22 cử tri/151 cử tri, chiếm 14,6 %. Số cử tri đi vắng, làm việc ở xa: 23/151 chiếm 15,2%. Tổ công tác số 8 của Ban thường vụ huyện ủy giao Đảng ủy xã Lóng Phiêng chỉ đạo UBND xã thực hiện các quy trình tiếp theo trình HĐND xã và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nguyễn Thị Hòa – Chuyên viên phòng Nội vụ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 799
  • Trong tuần: 6,498
  • Tất cả: 807,159