Lượt xem: 50

Hội nghị ký hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện

Đồng chí Lê Huy Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Chủ tịch và công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường các xã Chiềng On, Phiêng Khoài, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Chiềng Tương của huyện Yên Châu sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan đã ký vào hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện theo Dự án 513 tỉnh Sơn La. 

Thực hiện Công văn số 1333/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/7/2022 của Sở Nội vụ về việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ Dự án 513, ngày 27/7/2022, UBND huyện Yên Châu tổ chức hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện.

Tại hội nghị đại diện Trung tâm Biên giới và Địa giới Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã báo cáo hội nghị Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 12/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Bộ bản đồ cấp huyện, cấp xã đã được Sở Nội vụ tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Biên giới và Địa giới (đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh Sơn La) tiếp thu, sửa chữa và cập nhật đường biên giới quốc gia tại thời điểm hiện tại; đồng thời chuyển vẽ, in lại bản đồ ĐGHC cấp huyện, cấp xã có liên quan của tỉnh Sơn La trong đó cập nhật Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ngày 16 tháng 3 năm 2016.

Đồng chí Lê Huy Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Chủ tịch và công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường các xã Chiềng On, Phiêng Khoài, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Chiềng Tương của huyện Yên Châu sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan đã ký vào hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện theo Dự án 513 tỉnh Sơn La.

Việc ký hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện theo Dự án 513 góp phần giải quyết các vướng mắc về quản lý địa giới hành chính, ký hồ sơ bản đồ địa giới hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Yên Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.

Phòng Nội vụ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 164
  • Trong tuần: 5,041
  • Tất cả: 840,121