Lượt xem: 58

Rà soát quy hoạch viên chức lãnh đạo sự nghiệp GD&ĐT nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031

Thực hiện Công văn số 519/UBND-NV ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031, sau khi nhận được hồ sơ các đơn vị trường học gửi về, phòng Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ quy hoạch viên chức lãnh đạo sự nghiệp GD&ĐT nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031.

Sau khi rà soát, thẩm định hồ sơ quy hoạch viên chức lãnh đạo sự nghiệp GD&ĐT nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031, phòng Nội vụ tổng hợp 36 nhân sự đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (do đã được bổ nhiệm, do chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện, do nguyện vọng cá nhân…); 47 nhân sự đề nghị bổ sung quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tổng hợp 265 lượt nhân sự quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc rà soát, thẩm định hồ sơ quy hoạch viên chức lãnh đạo sự nghiệp GD&ĐT đã được phòng Nội vụ bám sát Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương;  Quy định số 348-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 21/03/2022 của Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn La và văn bản chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện.

Việc triển khai quy hoạch viên chức lãnh đạo sự nghiệp GD&ĐT là bước chuẩn bị cơ bản và quan trọng xây dựng phương án nhân sự cho năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo; đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hoá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý lần đầu; đảm bảo có cơ cấu cán bộ hợp lý, tương xứng với đặc điểm của huyện và các đơn vị trường học.

Phòng Nội vụ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 261
  • Trong tuần: 3,187
  • Tất cả: 862,848