Lượt xem: 39

Phiên họp thứ 14 – UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đồng chí Lù Văn Cường - phó bí thư, chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các quy trình về công tác sáp nhập bản năm 2022.Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, tổng hợp, tham mưu xử lý đơn thư theo quy định. Giải quyết đơn thư theo thẩm quyền; thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch năm 2022; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật.

Chiều ngày 03/8/2022, đồng chí Lù Cường – phó bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp thứ 14 – UBND huyện khoá XXI, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2022 và đề ra nhiệm vụ công tác tháng 8/2022.

Trong tháng 7/2022 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân kết thúc gieo cấy lúa vụ mùa năm 2022 trước ngày 25/7/2022. Ước diện tích thực hiện được 1.114 ha, đạt 100% diện tích kế hoạch. Diện tích cây ăn quả đến hết 15/7/2022 được 10.951 ha với một số cây ăn quả chủ yếu: xoài 3.046 ha, nhãn 2.769 ha, mận hậu 2.952 ha, chuối 805 ha, chanh leo 254 ha, cây ăn quả khác 1.125 ha. Sản lượng quả ước thu hoạch hết tháng 7 năm 2022 được 37.490 tấn trong đó: xoài 9.940 tấn; mận 22.200 tấn; chuối 4.500 tấn; chanh leo 200 tấn; nhãn 500 tấn; lê 150 tấn, giá trị sản phẩm đã tiêu thụ đạt trên 372,326 tỷ đồng. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc vận chuyển xuất nhập gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn và hoạt động kinh doanh giết mổ tại các điểm giết mổ tại các chợ, nhằm hạn chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường. Trong tháng trên địa bàn huyện đã phát sinh thêm 05 ổ dịch tả dịch lợn Châu Phi. Số hộ có lợn tiêu huỷ là 10 hộ, số lợn tiêu huỷ 62 con, 3,554 kg. trong tháng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, thu đúng, thu đủ và kịp thời đôn đốc thu nộp các khoản nợ thuế; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp để tăng thu ngân sách. Tổng thu ngân sách địa phương tháng 7 năm 2022: 124 tỷ 124 triệu đồng. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn 4 tỷ 462 triệu đồng, Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 năm 2022 đạt 36 tỷ 899 triệu đồng. trong tháng UBND huyện Tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là 124 tỷ 563,217 triệu đồng; đã thực hiện giải ngân đến 15/7/2022: 59 tỷ 933,755 triệu đồng, đạt 48,12% kế hoạch. Trong đó: Ngân sách huyện phân bổ: 36 tỷ 338,409 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến 15/7/2022: 15 tỷ 321,723 triệu đồng, đạt 42,16% kế hoạch. Ngân sách tỉnh phân bổ: 88 tỷ 224,808 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến 15/7/2022: 44 tỷ 612,032 triệu đồng, đạt 50,57% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hoá xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành giám sát tình hình dịch bệnh và thực hiện vận động người dân tiêm chủng và tổ chức tiêm vacin phòng dịch có hiệu quả. Lĩnh vực an ninh quốc phòng trên địa bàn luôn được gữ vững, ổn định không để xảy ra tình trạng đột xuất bất ngờ.

Kết luận Hội nghị đồng chí Lù Văn Cường yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các quy trình về công tác sáp nhập bản năm 2022.Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, tổng hợp, tham mưu xử lý đơn thư theo quy định. Giải quyết đơn thư theo thẩm quyền; thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch năm 2022; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn Yên Châu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ để trình tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong đầu tháng 8/2022. Chi cục Thuế tăng cường công tác đôn đốc các khoản thuế phát sinh, nợ từ tháng 7 chuyển sang nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Thực hiện tốt các chương trình xoá đói giảm nghèo, cho vay vốn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội...

Lừ Chương

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 298
  • Trong tuần: 3,224
  • Tất cả: 862,885