Lượt xem: 43

Hội LHPN huyện Yên Châu thực hiện công tác kiểm tra phong trào Hội, lồng ghép thực hiện khâu đột phá đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh

Đến ngày 05/8/2022 Hội LHPN huyện đã triển khai công tác kiểm tra, dự sinh hoạt chi hội tại 12/15 cơ sở Hội và dự sinh hoạt tại 13/182 chi hội phụ nữ và 19/70 tổ tiết kiệm và vay vốn, thăm 37 hộ gia đình tiêu biểu sử dụng vốn vay qua Ngân hàng chính sách xã hội hiệu quả, đã nhận được sự ửng hộ nhiệt tình của cán bộ, hội viên, thành viên vay vốn trên địa bàn, còn 02 cơ sở Hội sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra trong tháng 8/2022 đảm bảo theo kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 26/KH-PN ngày 06/01/2022 của Hội LHPN huyện về kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2022; Kế hoạch số 27/KH-PN ngày 06/01/2022 về củng cố, xây dựng tổ chức Hội và dự sinh hoạt chi hội phụ nữ năm 2022; Kế hoạch số 23/KH-PN ngày 06/01/2022 về kiểm tra, giám sát cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022; Thông báo số 07/TB-PN ngày 29/6/2022 về phân công công các đoàn kiểm tra giám sát và lịch kiểm tra phong trào Hội; Chương trình ủy thác NHCS XH; Dự sinh hoạt chi hội năm 2022.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào Hội phụ nữ, kịp thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào Hội; Củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nêu cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội và trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ; Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các Cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Hướng dẫn giúp đỡ các Chi hội, đặc biệt các chi hội vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới trên địa bàn huyện trong tổ chức sinh hoạt Hội theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Xây dựng củng cố, giúp đỡ đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó kỹ năng điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời thu hút phụ nữ tham gia sinh Hội, thu hút sự vào cuộc có trách nhiệm của chi hội trưởng, chi hội phó cùng lực lượng hội viên nòng cốt, huy động nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai các hoạt động phong trào, nhiệm vụ Hội tại cơ sở và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn uỷ thác cho vay qua Ngân hàng chính sách xã hội do Hội LHPN quản lý, nhằm từng bước củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của nguồn uỷ thác của các cấp và tổ TK&VV. Ban thường vụ Hội LHPN huyện tổ 02 đoàn công tác trong đó mời các đồng chí là Ủy viên BTV Hội ở các ngành và các cơ sở tham gia đoàn kiểm tra, đến ngày 05/8/2022 đã triển khai công tác kiểm tra, dự sinh hoạt chi hội tại 12/15 cơ sở Hội và dự sinh hoạt tại 13/182 chi hội phụ nữ và 19/70 tổ tiết kiệm và vay vốn, thăm 37 hộ gia đình tiêu biểu sử dụng vốn vay qua Ngân hàng chính sách xã hội hiệu quả, đã nhận được sự ửng hộ nhiệt tình của cán bộ, hội viên, thành viên vay vốn trên địa bàn, còn 02 cơ sở Hội sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra trong tháng 8/2022 đảm bảo theo kế hoạch.

Qua công tác kiểm tra các cơ sở Hội đã thực hiện đúng Điều lệ Hội, quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ nữ, vận dụng sáng tạo, linh hoạt chỉ đạo của Hội cấp trên lồng ghép tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương để vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Điều lệ Hội. Tình hình, tư tưởng hội viên ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia sinh hoạt Hội tương đối đầy đủ, tham gia đóng góp ý kiến và nhiệt tình tham gia hưởng ứng các hoạt động do chi hội và Hội cấp trên phát động. Các cơ cơ sở Hội đến các chi hội phụ nữ đều ghi chép, cập nhật đầy đủ các loại sổ sách theo quy định, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tuyên truyền, triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, đặc biệt tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu  phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, khâu đột phá phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia Hội, được cấp ủy, Hội cấp trên, cấp ủy cùng cấp đánh giá cao. Kết thúc chương trình kiểm tra và dự sinh hoạt chi hội, tại các cơ sở Hội, Đoàn công tác của Ban thường vụ Hội LHPN huyện Yên Châu đã thống nhất kết luận, giao nhiệm vụ cho Hội LHPN các xã với sự tham dự của đại diện cấp ủy cùng cấp, đề nghị cơ sở tiếp tục rà soát các chỉ tiêu thi đua năm 2022, khác phục khó khăn, chủ động vận động hội viên thực hiện phong trào, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, các vấn đề nổi cộm tại cơ sở báo cáo cấp ủy, hội cấp trên cùng phối hợp kịp thời giải quyết. Cơ sở tiếp tục đồng hành với các chi hội, hỗ trợ chi hội triển khai các nhiệm vụ hội, phong trào phụ nữ, bằng hình thức “cầm tay chỉ việc” và có kiến nghị đề xuất kịp thời lên hội cấp trên đồng hành cùng cơ sở.

Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban thường vụ Hội LHPN huyện Yên Châu đã nhận được ủng hộ, nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ, sự vào cuộc, ủng hộ cao của cấp ủy cùng cấp.

Hoàng Anh - Hội LHPN huyện Yên Châu

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 279
  • Trong tuần: 3,205
  • Tất cả: 862,866