Lượt xem: 26

UBND huyện Yên Châu làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Sơn La về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu mía

Huyện Yên Châu cũng đề nghị Công ty Cổ phần mía đường Sơn La trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất mía với các hộ gia đình trên địa bàn huyện Yên Châu thường xuyên có báo cáo tiến độ cũng như kết quả thực hiện về UBND huyện Yên Chẫu để theo dõi, phố hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.  Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Yên Châu trong việc mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 2022-2023 và các năm tiếp theo.

Chiều ngày 22/8/2022 UBND huyện Yên Châu làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Sơn La về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn huyện.  Hiện diện tích mía trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện được 3.880 ha, đạt 107,8% kế hoạch, tăng 16,9% so với thực hiện năm 2021. Năng suất mía niên vụ 2022 - 2023 ước đạt 650 tạ/ha, sản lượng mía cây ước đạt 252.200 tấn, tăng 8,6% so với năm 2021.

Trong năm 2022 Công ty Cổ phần mía đường Sơn La đã rà soát, lập kế hoạch hỗ trợ tu sửa đường giao thông nội đồng để đảm bảo mía niên vụ 2021-2022 được thông suốt. 100% sản lượng mía được bao tiêu. Công ty cũng đã tiêu thụ toàn bộ sản lượng mía cho bà con trong khung thời vụ tối ưu: Từ 03/12/2021 đến 27/04/2022. Công ty cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã để đảm bảo phát triển bền vững, ổn định vùng nguyên liệu, đảm bảo thu nhập cho người trồng mía gắn với các mục tiêu phát triển của huyện. Công ty đã có văn bản đề nghị đến cơ quan chủ quản về việc xây dựng Kế hoạch phát triển diện tích cây mía tại huyện Yên Châu phù hợp với nhu cầu thực tế của bà con nông dân; cụ thể là kế hoạch tại Yên Châu năm 2022: 3.600 ha; năm 2023: 4.100 ha … và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT đồng thuận phê duyệt kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại buổi làm việc, huyện Yên Châu cũng đề nghị Công ty Cổ phần mía đường Sơn La trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất mía với các hộ gia đình trên địa bàn huyện Yên Châu thường xuyên có báo cáo tiến độ cũng như kết quả thực hiện về UBND huyện Yên Chẫu để theo dõi, phố hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.  Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Yên Châu trong việc mở rộng, phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 2022-2023 và các năm tiếp theo. Hàng năm có thông báo kế hoạch sản xuất, thông báo cây với UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Lừ Chương

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 251
  • Trong tuần: 3,177
  • Tất cả: 862,838