Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND huyện Yên Châu khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 121
Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư của HĐND huyện Yên Châu đã xem xét, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết chuyên đề. Cụ thể là có 6 nghị quyết về quy hoạch, liên quan đến vấn đề điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; bãi bỏ một số nghị quyết đã ban hành, phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp khu vực quốc lộ 6 và khu vực quốc lộ 6C;...

Sáng ngày 21/3/2022, HĐND huyện Yên Châu khoá XXI tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư của HĐND huyện Yên Châu đã xem xét, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết chuyên đề. Cụ thể là có 6 nghị quyết về quy hoạch, liên quan đến vấn đề điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; bãi bỏ một số nghị quyết đã ban hành, phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp khu vực quốc lộ 6 và khu vực quốc lộ 6C; xây dựng và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu giai đoạn 2020 - 2025; 01 nghị quyết về phê duyệt chủ trương thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức trên địa bàn huyện năm 2022; 7 nghị quyết về đầu tư, ngân sách liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh hai bên bờ kè suối Vạt, đoạn từ cầu Chiềng Khoi đến bản Kho Vàng, xã Viêng Lán, nhà văn hóa tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2); phê duyệt hoàn trả nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 bổ sung cho phòng Giáo dục và đào tạo.

Phát biểu kết luận kỳ họp đồng chí Tòng Thế Anh nhấn mạnh: để phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra, UBND huyện cần sớm triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: Một là, tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; bám sát tình hình, thúc đẩy khôi phục và phát triển kinh tế với các giải pháp phù hợp, khả thi, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh có thể kéo dài; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: Khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của huyện; quan tâm hơn nữa tới việc quy hoạch, đầu tư để phát triển, khai thác tiềm năng về du lịch của huyện gắn với bảo tồn và văn hoá bản sắc dân tộc ... Hai là, chuẩn bị tốt cho kỳ họp thường lệ của HĐND huyện vào giữa năm 2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng các nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo trình tự, nội dung, thời gian, thẩm quyền được giao.

Lừ Chương

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 258
  • Trong tuần: 5,001
  • Tất cả: 1,155,255