Lượt xem: 344

Họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Yên Châu

Theo kế hoạch xã Chiềng Khoi là xã tiếp theo của huyện Yên Châu phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020, đến thời điểm này xã đã đạt được 11/19 tiêu chí, 38/49 chỉ tiêu; Còn 8 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí: giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thu nhập; tổ chức sản xuất; giáo dục; môi trường và an toàn thực phẩm. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung đánh giá các tiêu chí mà xã Chiềng Khoi đã đạt được và đề xuất các giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Chiều ngày 3/3/2020, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Yên Châu tổ chức họp bàn kế hoạch xây dựng xã Chiềng Khoi đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Quản Thị Dung - Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch xã Chiềng Khoi là xã tiếp theo của huyện Yên Châu phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020, đến thời điểm này xã đã đạt được 11/19 tiêu chí, 38/49 chỉ tiêu; Còn 8 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí: giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thu nhập; tổ chức sản xuất; giáo dục; môi trường và an toàn thực phẩm. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung đánh giá các tiêu chí mà xã Chiềng Khoi đã đạt được và đề xuất các giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quản Thị Dung nhấn mạnh: để thành công trong xây dựng nông thôn mới cần có sự nỗ lực cố gắng của mỗi thành viên Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng lòng, tham gia tích cực của mỗi người dân. Đồng chí yêu cầu các phòng, ngành liên quan cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với chính quyền xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch. Cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Khoi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân trong xã hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực thực hiện thành công các tiêu chí còn lại, phấn đấu được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Hoàng Dương

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 445
  • Trong tuần: 2,411
  • Tất cả: 865,460