Lượt xem: 47

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.  Theo đó, quy định chi tiết một số vị trí việc làm như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

 Theo đó, quy định chi tiết một số vị trí việc làm như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Xem chi tiết: Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 4,287
  • Tất cả: 666,857