Nghị quyết số 2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Sơn La quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 209
Nghị quyết số 2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Sơn La quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Sơn La quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* Mức hỗ trợ

a) Tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động tại bản thuộc địa bàn phường, thị trấn, thị tứ, trung tâm xã:

- Quản lý từ 40 đến 50 hộ, mức hỗ trợ: 250.000 đồng/tổ/tháng

- Quản lý từ 51 đến 60 hộ, mức hỗ trợ: 300.000 đồng/tổ/tháng

- Quản lý từ 61 đến 70 hộ, mức hỗ trợ: 350.000 đồng/tổ/tháng

- Quản lý từ 71 đến 79 hộ, mức hỗ trợ: 400.000 đồng/tổ/tháng

b) Tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động tại bản thuộc địa bàn xã:

- Quản lý từ 40 đến 50 hộ, mức hỗ trợ: 300.000 đồng/tổ/tháng

- Quản lý từ 51 đến 60 hộ, mức hỗ trợ: 350.000 đồng/tổ/tháng

- Quản lý từ 61 đến 70 hộ, mức hỗ trợ: 400.000 đồng/tổ/tháng

- Quản lý từ 71 đến 79 hộ, mức hỗ trợ: 450.000 đồng/tổ/tháng

c) Đối với bản thuộc xã có quy mô dưới 40 hộ được thành lập 1 tổ Covid19 cộng đồng, mức hỗ trợ: 300.000 đồng/tổ/tháng.

* Thời gian thực hiện chính sách từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

* Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương theo phân cấp (50% ngân sách tỉnh; 50% ngân sách huyện). 

Xem chi tiết: Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 693
  • Trong tuần: 5,436
  • Tất cả: 1,155,690