Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 4214
 
anh tin bai

 
 
CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Tòng Thế Anh
Ngày, tháng, năm sinh 13/02/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0982317822
Email

   
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Nguyễn Thế Sang
Ngày, tháng, năm sinh 05/01/1972
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 003
DĐ: 0912 777 028 - 0362 102 829
Email sangthv9999@gmail.com

 
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Họ và tên Mè Thị Hà
Ngày, tháng, năm sinh 08/9/1974 
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Cử nhân 
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0917 381 974
Email  mehavksyenchau@gmail.com
 
TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Họ và tên:  Hoàng Anh
Ngày, tháng, năm sinh 01/5/1973
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại 0911 212 799
Email
   
PHÓ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Họ và tên Quàng Văn Thành
Ngày, tháng, năm sinh 10/12/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0942 452 780 hoặc 0336 060 882
Email thanhqv.yenchau@sonla.gov.vn

 
PHÓ BAN PHÁP CHẾ
Họ và tên Đỗ Đức Vinh
Ngày, tháng, năm sinh 21/07/1976
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:   
DĐ:0948142165
Email vinhdd.yenchau@sonla.gov.vn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1