Lượt xem: 1882

Cơ cấu tổ chức

Tên cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0212 3840 234
Fax: 0212 3840 312
Email: vpubnd.yenchau@sonla.gov.vn hoặc vanphongyc@gmail.com
Chức năng nhiệm vụ: Tại đây
   
CHÁNH VĂN PHÒNG
Họ và tên Nguyễn Văn Hưởng
Ngày, tháng, năm sinh 15/3/1980
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học xây dựng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:0212 3 840 125
DĐ:0968575559
Email huongnv.yenchau@sonla.gov.vn 

   
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Họ và tên Vũ Thị Hải
Ngày, tháng, năm sinh 18/08/1981
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3840 138
DĐ:0886903777
Email haivt.yenchau@sonla.gov.vn 

   
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Họ và tên Quàng Văn Thành
Ngày, tháng, năm sinh 10/12/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0942 452 780
Email thanhqv.yenchau@sonla.gov.vn
  
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Họ và tên Mè Văn Hải
Ngày, tháng, năm sinh 08/09/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3840 154
DĐ: 0904 810 899 
Email  haimv.yenchau@sonla.gov.vn
 
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Hoàng Thị Hằng
Ngày, tháng, năm sinh 29/03/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 841 179
DĐ: 084 386 3349
Email hanght.yenchau@sonla.gov.vn
 
 
VIÊN CHỨC BIỆT PHÁI
Họ và tên Nguyễn Tất Đạt
Ngày, tháng, năm sinh 17/12/1978
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 632
DĐ: 0912577533
Email datnt.yenchau@sonla.gov.vn
 
 
VIÊN CHỨC BIỆT PHÁI
Họ và tên Nguyễn Xuân Kiên
Ngày, tháng, năm sinh 24/01/1990
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 154
DĐ: 0373578228
Email kiennx.yenchau@sonla.gov.vn

 
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Hoàng Thị Thương
Ngày, tháng, năm sinh 05/10/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 899
DĐ: 0944886389
Email thuonght.yenchau@sonla.gov.vn
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày, tháng, năm sinh 25/6/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3840 154
DĐ: 0973777812
Email hungnm.yenchau@sonla.gov.vn
   
CÔNG CHỨC BIỆT PHÁI
Họ và tên Phạm Thị Ngân
Ngày, tháng, năm sinh 23/8/1988
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0982838991
Email nganpt.yenchau@sonla.gov.vn

   
KẾ TOÁN
Họ và tên Hoàng Thị Hương
Ngày, tháng, năm sinh 02/3/1991
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:0212 3 840813
DĐ:0985 218 393
Email

 
 
VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Lừ Văn Châu
Ngày, tháng, năm sinh 22/01/1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3840 234
DĐ: 0942908816
Email  
 
 
BẢO VỆ
Họ và tên Mè Đình Hiệp
Ngày, tháng, năm sinh 29/08/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0383668677
Email  
 
 
PHỤC VỤ
Họ và tên Đỗ Hằng Nga
Ngày, tháng, năm sinh 24/10/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0969004808
Email  

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 5,841
  • Tất cả: 560,740