Điểm thăm quan du lịch trên địa bàn huyện Yên Châu
Lượt xem: 3356

I. Tổng hợp chung:

Tổng số toàn huyện có: 05 di tích lịch sử và 04 danh lam thắng cảnh. 

Trong đó:

- Cấp quốc gia: 01 di tích (Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào), 01 danh lam (danh lam thắng cảnh Hồ Chiềng Khoi).

- Cấp tỉnh: 04 di tích lịch sử (di tích lịch sử Cầu Tà Vài, di tích lịch sử Tượng đài chiến thắng Chiềng Đông, di tích lịch sử Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu, di tích lịch sử Cầu Sắt Yên Châu) và 03 danh lam thắng cảnh (danh lam thắng cảnh Hang Chi Đảy, danh lam thắng cảnh Hang Nhả Nhung, danh lam thắng cảnh Hang Ta Búng).

I. Tên gọi; địa điểm; ngày, nơi Quyết định công nhận:

1- Danh lam thắng cảnh Hồ Chiềng Khoi (Bản Pút, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). (Quyết định xếp hạng Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia số 53/2001/QĐ-BVHTT, ngày 28/12/2001 của Bộ trưởng Bộ VHTT)

2- Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào (Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). (Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia số 1240/QĐ-BVHTTDL, ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL)

3- Di tích lịch sử Cầu Tà Vài: (Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh, số 174/2004/QĐ-UB, ngày 13/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

4- Di tích lịch sử Tượng đài chiến thắng Chiềng Đông (Bản Luông Mé, xã Chiềng Đông). (Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh, số 174/2004/QĐ-UB, ngày 13/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

5- Di tích lịch sử Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu (Tiểu khu 5 thị trấn Yên Châu, huyện Châu, tỉnh Sơn La). (Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh số 174/2004/QĐ-UB, ngày 13/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

6- Di tích lịch sử Cầu sắt Yên Châu (Bản Hin Nam, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). (Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh, số 1214/QĐ-UB, ngày 28/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

7- Danh lam thắng cảnh Hang Chi Đảy (Bản Đán, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). (Quyết định xếp hạng Danh lam cấp tỉnh số 2234/QĐ-UBND, ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

8- Danh lam thắng cảnh Hang Nhả Nhung (Bản Trạm Hốc, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). (Quyết định xếp hạng Danh lam cấp tỉnh số 2636/QĐ-UBND, ngày 11/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).

9- Danh lam thắng cảnh Hang Ta Búng (Bản Trạm Hốc, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). (Quyết định xếp hạng Danh lam cấp tỉnh số 2636/QĐ-UBND, ngày 11/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).

 Phòng Văn hóa và Thông tin

Tin tức
















Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 894
  • Trong tuần: 894
  • Tất cả: 1,726,044