Lượt xem: 61

Xã Phiêng Khoài chú trọng thực hiện cải cách hành chính gắn với giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Xác định việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng bộ, chính quyền xã Phiêng Khoài đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đồng thời thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh và UBND huyện.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xã Phiêng Khoài đã triển khai xây dựng kế hoạch, quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp thực hiện giữa bộ phận tiếp nhận và bộ phận trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Hàng tháng, tại các cuộc họp giao ban UBND xã Phiêng Khoài luôn quan tâm, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và kịp thời chấn chỉnh những cán bộ công chức, không chuyên trách có liên quan, chưa thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính và tập trung vào các nội dung chính là: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” là khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính. Qua đó, UBND xã Phiêng Khoài đã tiến hành rà soát, bổ sung điều chỉnh quy chế làm việc, nội quy cơ quan; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; quy chế văn hóa công sở; quy chế thực hiện pháp lệnh dân chủ; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức… Các nội dung trên đều được công khai rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức xã để thực hiện. Đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, quy định cán bộ, công chức, viên chức, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Cùng với đó, tổ chức bộ máy tại xã được sắp xếp tinh gọn theo đúng quy định, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn hoạt động ổn định, thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, không gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND xã.

Nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch công việc tại bộ phận một cửa, UBND xã Phiêng Khoài đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, cũng như trang bị đầy đủ các thiết bị như: máy tính, máy tra cứu thông tin, máy in, điện thoại, tủ đựng tài liệu cùng với bàn ghế làm việc, bàn ghế phục vụ nhân dân đến giao dịch. Đồng thời, ứng dụng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên hộp thư điện tử. Tại phòng một cửa được bố trí cán bộ, công chức trực theo quy định, phân công trách nhiệm của từng cán bộ trong việc nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đồng thời ban hành quy chế quy định, thủ tục, quy định tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý và trả kết quả đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.

Về công tác, công khai thủ tục hành chính, UBND xã đã chỉ đạo các ngành thường xuyên cập nhật việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải cách hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” theo phương châm “Thuận lợi - tận tụy - chính xác” và phong trào “3 trách nhiệm”: trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân”, luôn tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu thủ tục hành chính theo quy định của chính quyền cấp xã. Qua đó, các tổ chức, cá nhân có quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã. Trong năm 2020, UBND xã Phiêng Khoài đã thực hiện xác nhận, chứng thực thuộc thẩm quyền của xã cho 5.747 trường hợp. Trong đó chứng thực bản sao: 5.629 bản, chứng thực hợp đồng giao dịch: 320, chứng thực chữ ký 86 trường hợp, khai sinh 401 trường hợp; đăng ký lại khai sinh 8 trường hợp, khai tử 70 trường hợp; kết hôn 89 cặp, xác nhận tình trạng hôn nhân 70 trường hợp. Đồng thời, tổ chức 02 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 120 lượt người tham gia. Trong năm, xã đã tiếp 04 lượt công dân, trong đó, có 03 cuộc liên quan đến việc tranh chấp đất đai, 01 lượt liên quan đến chế độ chính sách. Song song với đó, các ý kiến, kiến nghị của công dân đã được xem xét giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật. Qua đó, đã tạo được sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Với việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Năm 2020, xã Phiêng Khoài là xã có chỉ số cải cách hành chính đứng đầu toàn huyện với 92 điểm. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch và hoạt động có hiệu quả.

Trần Thủy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 5,916
  • Tất cả: 560,815