Lượt xem: 24

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính; hướng dẫn thu thập, sắp xếp các minh chứng phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2021

Các đại biểu là lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã được hướng dẫn, nghiên cứu và trao đổi về 4 nội dung: Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và 2021 - 2030; Bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về công tác cải cách thủ tục hành chính; Hướng dẫn thu thập sắp xếp các minh chứng phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; Hướng dẫn thu thập sắp xếp các minh chứng phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 19/11/2021, huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính; hướng dẫn thu thập, sắp xếp các minh chứng phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2021. Dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Vì Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong một ngày, các đại biểu là lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã được hướng dẫn, nghiên cứu và trao đổi về 4 nội dung: Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và 2021 - 2030; Bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về công tác cải cách thủ tục hành chính; Hướng dẫn thu thập sắp xếp các minh chứng phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; Hướng dẫn thu thập sắp xếp các minh chứng phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần giúp lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nắm rõ định hướng, quy trình trong việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, biết cách lựa chọn, sắp xếp các minh chức phục vụ tốt cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấm điểm cải cách hành chính trong năm 2021.

Trần Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 433
  • Trong tuần: 4,168
  • Tất cả: 672,343