Phiêng Khoài đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 70
Trong 3 tháng đầu năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã thực hiện xác nhận và chứng thực cho 774 trường hợp. Trong đó chứng thực bản sao có 638 bản, chứng thực hợp đồng giao dịch có 83 trường hợp, chứng thực chữ ký có 53 trường hợp. Song song với đó, để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã, xã đã trực tiếp triển khai thực hiện công tác giải quyết đăng ký hộ tịch cho bà con nhân dân. Cụ thể, trong quý I xã đã làm thủ tục khai sinh cho 49 trường hợp, khai tử cho 07 trường hợp, kết hôn cho 15 cặp, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 10 trường hợp; Đăng ký thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch cho 10 trường hợp, cấp bản sao cho 10 trường hợp.

Nhận thức việc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Phiêng Khoài đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực.

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND xã Phiêng Khoài luôn quan tâm chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách hành chính bởi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm truyền tải những nội dung cơ bản về các kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, huyện và xã đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thông qua hệ thống pano, áp phích hoặc tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp tại các bản. Cùng với đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã cũng đã thực hiện tốt việc trực, tiếp nhận và trả kết quả; đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, UBND xã Phiêng Khoài đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, đồng thời tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách và tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính... Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính tại xã. Trong 3 tháng đầu năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã thực hiện xác nhận và chứng thực cho 774 trường hợp. Trong đó chứng thực bản sao có 638 bản, chứng thực hợp đồng giao dịch có 83 trường hợp, chứng thực chữ ký có 53 trường hợp. Song song với đó, để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã, xã đã trực tiếp triển khai thực hiện công tác giải quyết đăng ký hộ tịch cho bà con nhân dân. Cụ thể, trong quý I xã đã làm thủ tục khai sinh cho 49 trường hợp, khai tử cho 07 trường hợp, kết hôn cho 15 cặp, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 10 trường hợp; Đăng ký thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch cho 10 trường hợp, cấp bản sao cho 10 trường hợp.

Để việc giao dịch với người dân được thuận lợi, xã Phiêng Khoài đã đầu tư phòng giao dịch một cửa riêng với đầy đủ các trang thiết bị như máy tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, tài liệu… để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, UBND xã Phiêng Khoài đã quan tâm cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo thuận lợi nhất cho người dân, tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính cũng được UBND xã Phiêng Khoài đẩy mạnh. Hiện, UBND xã Phiêng Khoài đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001:2015 theo chương trình kế hoạch của tỉnh, đồng thời trang bị hệ thống mạng Internet cho toàn cơ quan; 100% cán bộ, công chức UBND xã đều được cài đặt và sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử. Qua đó đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong cơ quan.

Nhằm phát huy hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, thời gian tới UBND xã Phiêng Khoài sẽ tiếp tục duy trì tốt lịch trực và tiếp nhận hồ sơ cũng như thực hiện tốt chế độ tiếp công dân. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tiếp nhận các thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân thực hiện giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật. Xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính và trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan.

Trần Thủy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 639
  • Trong tuần: 5,382
  • Tất cả: 1,155,636