Thị trấn Yên Châu nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính
Lượt xem: 61
Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Chính vì thế thời gian qua, UBND thị trấn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt chất lượng và hiệu quả theo mục đích, yêu cầu đề ra. Ngay từ đầu năm, UBND thị trấn đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong đó đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn làm Trưởng ban; các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND thị trấn ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... Trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính. Bên cạnh đó, UBND thị trấn đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của thị trấn đều đủ chuẩn có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND Thị trấn.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn đã tiếp nhận và chứng thực được 1.435 lượt giao dịch. Trong đó, chứng thực văn bằng, chứng chỉ, học bạ, tài liệu từ bản chính của tổ chức và cá nhân yêu cầu được 1.134 lượt giao dịch; Chứng thực hợp đồng, giao dịch được 168 lượt giao dịch; Chứng thực chữ ký được 133 lượt giao dịch. Đồng thời, thực hiện đăng ký khai sinh cho 34 trường hợp, đăng ký lại khai sinh cho 09 trường hợp; đăng ký khai tử cho 16 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 15 cặp; Đăng ký thay đổi, bổ sung hộ tịch: 03 trường hợp. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho: 28 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch cho 113 trường hợp. Tất cả các hồ sơ, giấy tờ, thủ tục liên quan đều được UBND thị trấn giải quyết nhanh gọn, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn. Ngoài ra, để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, UBND thị trấn đã tập trung làm tốt các công tác như: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật.

 Bên cạnh đó, UBND thị trấn thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai các Quyết định của UBND tỉnh như: Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch; Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn... Qua đó, đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Trần Thủy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 882
  • Trong tuần: 882
  • Tất cả: 1,726,032