Lượt xem: 116

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022

Toàn huyện đã thực hiện tiếp nhận 24.758 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết 24.557 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 97 hồ sơ; 23 hồ sơ tạm dừng để thực hiện nghĩa vụ thuế; 81 hồ sơ từ chối và công dân rút. Cấp xã tiếp nhận: 21.366 hồ sơ, trong đó 01 hồ sơ kỳ trước chuyển sang, 21.365 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, đã giải quyết đúng hạn 21.346 hồ sơ, 20 hồ sơ từ chối và công dân rút.

Chiều ngày 30/9/2022 đồng chí Lù Văn Cường – Phó Bí thư, chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022.

Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Yên Châu đã xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của huyện. Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã hoàn thành được 34/57 đạt 59,6% nhiệm vụ, còn 23 nhiệm vụ chưa đến hạn hoặc đang chờ văn bản chỉ đạo của các sở, ban, ngành để tổ chức triển khai thực hiện. UBND huyện đã tiến hành theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ của 30 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra đã biểu dương các ưu điểm trong công tác CCHC, bên cạnh đó phát hiện ra các vấn đề tồn tại đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục. Duy trì chuyên mục CCHC phát sóng thứ 2 hàng tuần. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa đã xây dựng và phát sóng 38 chuyên mục CCHC vào thứ 2 hàng tuần bằng cả 2 thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng thái. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC được huyện quan tâm thực hiện, trong 9 tháng đầu năm số lượng thủ tục hành chính được rà soát 387 thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện: 266, cấp xã: 121 thủ tục, cùng với đó huyện luôn cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, có 266 thủ tục hành chính cấp huyện, 35 thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc. Có 121 thủ tục hành chính cấp xã, 14 thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc. Toàn huyện đã thực hiện tiếp nhận 24.758 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết 24.557 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 97 hồ sơ; 23 hồ sơ tạm dừng để thực hiện nghĩa vụ thuế; 81 hồ sơ từ chối và công dân rút. Cấp xã tiếp nhận: 21.366 hồ sơ, trong đó 01 hồ sơ kỳ trước chuyển sang, 21.365 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, đã giải quyết đúng hạn 21.346 hồ sơ, 20 hồ sơ từ chối và công dân rút.

Kết luận Hội nghị đồng chí Lù Văn Cường yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của huyện trong những tháng còn lại của năm 2022. Đề nghị lãnh đạo các Phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND huyện của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra về CCHC; việc thực thi công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị, nhất là tác phong, thái độ ứng xử của công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Lừ Chương

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 769
  • Trong tuần: 5,984
  • Tất cả: 910,760