Yên Châu tập huấn về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 147
Trong thời gian 1 ngày hơn 30 học viên là cán bộ, công chức các xã, thị trấn được triển khai các chuyên đề, gồm: Tổng quan chung về CCHC, một số vấn đề trọng tâm của chương trình tổng thể CCHC Nhà nước và việc triển khai thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công tác CCHC Nhà nước; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/1/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC của UBND huyện giai đoạn 2020-2030; Hướng dẫn thu thập, sắp xếp các minh chứng phục vụ chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022; Hướng dẫn thu thập, sắp xếp các minh chứng phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Ngày 03/11/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC của các xã, thị trấn năm 2022. Đồng chí Vì Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện dự lớp tập huấn.

Việc sử dụng phần mềm chấm điểm CCHC sẽ góp phần đảm bảo công tác chấm điểm được nhanh chóng, chính xác, minh bạch và rõ ràng, qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế của việc chấm điểm thủ công như dễ gây nhầm lẫn về số liệu, tốn kém về thời gian, tài liệu in ấn, chi phí đi lại, đặc biệt là đối với các đơn vị ở xa trung tâm… Trong thời gian 1 ngày hơn 30 học viên là cán bộ, công chức các xã, thị trấn được triển khai các chuyên đề, gồm: Tổng quan chung về CCHC, một số vấn đề trọng tâm của chương trình tổng thể CCHC Nhà nước và việc triển khai thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công tác CCHC Nhà nước; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/1/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC của UBND huyện giai đoạn 2020-2030; Hướng dẫn thu thập, sắp xếp các minh chứng phục vụ chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022; Hướng dẫn thu thập, sắp xếp các minh chứng phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Qua lớp tập huấn đã củng cố, rèn luyện những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về công tác CCHC cho cán bộ công chức các xã, Thị Trấn để áp dụng vào công tác chuyên môn được giao. Đồi thời, nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng mới để vận dụng vào công việc chuyên môn được hiệu quả, giúp các cơ quan, đơn vị xác định được rõ mục tiêu, kết quả của CCHC cần đạt được trong từng giai đoạn, từng năm, từ đó để ra được cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC phù hợp để đạt được mục tiêu đề ra.

Hoàng Trang

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 4,494
  • Trong tuần: 30,714
  • Tất cả: 1,688,262