Cơ cấu tổ chức
Lượt xem: 2900
Tên cơ quan: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0212 3 840 252
Fax: 
Email: nnptnt.yenchau@sonla.gov.vn hoặc nongnghiepyc@gmail.com
Chức năng nhiệm vụ: Tại đây
   
TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên Cao Xuân Dũng
Ngày, tháng, năm sinh 29/07/1977
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 252
DĐ:0984 663 508
Email dungcx.yenchau@sonla.gov.vn

 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên Lại Hữu Hưng
Ngày, tháng, năm sinh 07/11/1979
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0914 257 979
Email hunglh.yenchau@sonla.gov.vn
 
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên Lò Thu Hà
Ngày, tháng, năm sinh 14/12/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0383882728
Email halt.yenchau@sonla.gov.vn
 
    
 CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Quàng Thị Thu
Ngày, tháng, năm sinh 30/01/1971
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0394422159
Email thuqt.yenchau@sonla.gov.vn      
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Tráng Lao Súa
Ngày, tháng, năm sinh 19/12/1982
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 252
DĐ: 0375487395
Email  suatl.yenchau@sonla.gov.vn   
 
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Trần Thanh Tùng
Ngày, tháng, năm sinh 20/10/1999
Dân tộc
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:0212 3 840 252
DĐ: 0339 375 613
Email

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 4,506
  • Trong tuần: 30,726
  • Tất cả: 1,688,274