Cơ cấu tổ chức
Lượt xem: 2397
Tên cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0212 3840 143
Fax: 
Email: ldtbxh.yenchau@sonla.gov.vn hoặc plaodongyc@gmail.com
Chức năng nhiệm vụ của phòng: Tại đây
   
TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày, tháng, năm sinh 07/04/1985
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ:0212 3 840 520
DĐ:0916 610 677
Email hantt.yenchau@sonla.gov.vn
hard9466@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên Hoàng Văn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh 29/10/1975
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 143
DĐ: 089 9 819 399
Email dunghv.yenchau@sonla.gov.vn
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Bùi Xuân Dũng
Ngày, tháng, năm sinh 23/8/1972
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 143
DĐ: 0942840513
Email dungbx.yenchau@sonla.gov.vn
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Lê Thị Kim Oanh
Ngày, tháng, năm sinh 16/10/1982
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 3 840689
DĐ: 0977 730 188
Email oanhltk.yenchau@sonla.gov.vn
   
KẾ TOÁN
Họ và tên Hồ Thị Hằng
Ngày, tháng, năm sinh 16/10/1990
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:0212 3 840 143
DĐ:0975 580 888
Email oanhltk.yenchau@sonla.gov.vn

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,164
  • Trong tuần: 1,164
  • Tất cả: 1,726,314