Lượt xem: 1357

Cơ cấu tổ chức

Tên cơ quan: Thanh tra huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0212 3840 165
Fax: 
Email: tt.yenchau@sonla.gov.vn hoặc thanhtrayc@gmail.com.
Chức năng nhiệm vụ: Tại đây
   
CHÁNH THANH TRA
Họ và tên Nguyễn Ngọc Dương
Ngày, tháng, năm sinh 01/8/1972
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ:02123.840 171
DĐ:0903.441.872
Email thanhtrayc@gmail.com

   
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Họ và tên Phạm Văn Tuân
Ngày, tháng, năm sinh 12/12/1986
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3840 165
DĐ:0982 858 135 hoặc 0916 121 286
Email tuanpv.yenchau@sonla.gov.vn

 
THANH TRA VIÊN
Họ và tên Lưu Thị Minh Loan
Ngày, tháng, năm sinh 05/6/1967
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 165
DĐ: 0915.900.837
Email loanltm.yenchau@sonla.gov.vn 
 
THANH TRA VIÊN
Họ và tên Quàng Văn Siểng
Ngày, tháng, năm sinh 01/03/1962
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn  Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 165
DĐ: 01638 370 597
Email siengqv.yenchau@sonla.gov.vn 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 479
  • Trong tuần: 2,445
  • Tất cả: 865,494