Cơ cấu tổ chức
Lượt xem: 1653
Tên cơ quan: Phòng Dân tộc huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0212 3840 008
Fax: 
Email: dt.yenchau@sonla.gov.vn hoặc dantocyc@gmail.com.
Chức năng nhiệm vụ: Tại đây
    
TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên Lừ Văn Chung
Ngày, tháng, năm sinh 13/01/1976
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 841 788
DĐ: 0985 663 898
Email chunglv.yenchau@sonla.gov.vn
 
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Tếnh Lao Vàng
Ngày, tháng, năm sinh  27/4/1983
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 008
DĐ: 0843811112
Email vangtl.yenchau@sonla.gov.vn
   
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Thào Lao Sùng
Ngày, tháng, năm sinh 10/6/1984
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 008
DĐ: 0865867787
Email sungtl.yenchau@sonla.gov.vn

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,380
  • Trong tuần: 1,380
  • Tất cả: 1,726,530