Tổ chức bộ máy Thị Trấn
Lượt xem: 2319
   
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Quàng Văn Chương
Ngày, tháng, năm sinh 05/07/1970
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0948938512
Email quangvanchuong70@gmail.com

 
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Vì Thị Tâm
Ngày, tháng, năm sinh 06/10/1977
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212.3. 840.081
DĐ: 036.9257.800
Email vitamthitranyc@gmail.com
 
 CHỦ TỊCH
Họ và tên Phạm Đức Sinh
Ngày, tháng, năm sinh 01/11/1970
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212.3.840.960
DĐ: 0947.955.363
Email sinhubndthitran1970@gmail.com
  
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Đào Mạnh Bạo
Ngày, tháng, năm sinh 11/02/1968
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212.3502.678
DĐ: 033.4936.888
Email baobaoubndttyc@gmail.com
   
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
Họ và tên Quàng Văn Chiến
Ngày, tháng, năm sinh 15/09/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 022.3840.607
DĐ: 033.6609.611 - 0829.591.981
Email  quangvanchien@gmail.com
   
CHỦ TỊCH UBMTTQ VN THỊ TRẤN
Họ và tên Hoàng Nam Khánh
Ngày, tháng, năm sinh 01/7/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0979.955.271
Email hoangkhanh11783@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Lừ Hoàng Đức
Ngày, tháng, năm sinh 02/11/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0985.937.081
Email hoangduc021189@gmail.com
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Nguyễn Viết Minh
Ngày, tháng, năm sinh 22/02/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0985.488.424
Email nguyenminh.yc@gmail.com 
  
CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS
Họ và tên Lừ Minh Hoàng
Ngày, tháng, năm sinh 05/6/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212.3.840.240
DĐ: 0983.054.882
Email  luminhhoang82@gmail.com
   
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN 
Họ và tên Lò Thu Hằng
Ngày, tháng, năm sinh 16/11/1991
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0348300267
Email lothuhang91@gmail.com 

   
CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
Họ và tên Lừ Thị Huyền
Ngày, tháng, năm sinh 08/7/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:0212.6. 252.689
DĐ:0985.984.800
Email huyentnyc@gmail.com

   
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Phạm Thành Chung
Ngày, tháng, năm sinh 09/9/1977
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:0212 2 218 773
DĐ:0986.985.478
Email chungmai77yc@gmail.com

 
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
Họ và tên Hà Thị Thu Hiền
Ngày, tháng, năm sinh 25/11/1981
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212.3840.278  
DĐ: 0945.357.551
Email hienvpthitranyc@yahoo.com
   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG
Họ và tên Phạm Thị Ngân
Ngày, tháng, năm sinh 23/8/1988
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:   
DĐ:0982838991
Email nganpt.yenchau@sonla.gov.vn

CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Hoàng Thị Quế
Ngày, tháng, năm sinh 07/12/1977
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 127
DĐ: 034.9411.829
Email hoangquevhtt@gmail.com 
   
       
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Hoàng Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh 03/5/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212.3.840.127
DĐ: 0387.110.106
Email hoangvancuong1981@gmail.com 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 508
  • Trong tuần: 6,492
  • Tất cả: 1,855,033