Tổ chức bộ máy Xã Chiềng Pằn
Lượt xem: 2557

 


BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ
Họ và tên LòThị Nhung
Ngày, tháng, năm sinh 20/10/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0394120889
Email
 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC - CHỦ NHIỆM UBKT
Họ và tên Hoàng Văn Thành
Ngày, tháng, năm sinh 12/6/1963
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212.3841.961
DĐ: 0977.476.534
Email  
   
CHỦ TỊCH
Họ và tên Phạm Văn Thảnh
Ngày, tháng, năm sinh 24/01/1973
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Caocấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0367551125
Email thanhpv73.yenchau@sonla.gov.vn

 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Trần Thị Hà
Ngày, tháng, năm sinh 02/02/1982
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3.841.961
DĐ: 0976.153.778
Email  
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Đào Xuân Hiếu
Ngày, tháng, năm sinh 01/5/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0948.618.283
Email

   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Lò Văn Thắng
Ngày, tháng, năm sinh 18/8/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0989.007.067
Email lothangcp@gmail.com

CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ
Họ và tên Lừ Thị Huệ
Ngày, tháng, năm sinh 25/3/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0344.364.595
Email  
 

Họ và tên Lừ Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh 04/4/1977
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0987.685.609
Email  
   
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Lò Văn Tỉnh
Ngày, tháng, năm sinh 11/6/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn  
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0845.956.050
Email  
   
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Hoàng Văn Minh
Ngày, tháng, năm sinh 01/01/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0392.835.492
Email  
CÁN BỘ LAO ĐỘNG - TBXH
Họ và tên Hoàng Văn Nam
Ngày, tháng, năm sinh 04/9/1976
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0985.801.167
Email namktchiengpan@gmail.com
 
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Lò Thị Hương
Ngày, tháng, năm sinh 02/12/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212.3841.964
DĐ: 0349.508.308
Email huongcp308@gmail.com
 
VĂN THƯ LƯU TRỮ
Họ và tên Lò Thị Trang
Ngày, tháng, năm sinh 01/10/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0973.411.019
Email vathuxachiengpan809@gmail.com
   
CÁN BỘ NÔNG LÂM - THỦY SẢN
Họ và tên Hoàng Văn Tấn
Ngày, tháng, năm sinh 14/5/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0987.685.758
Email  
CÁN BỘ TƯ PHÁP
Họ và tên Lò Văn Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 02/9/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 037.217.6391
Email  

CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Họ và tên Lừ Văn Định
Ngày, tháng, năm sinh 25/12/1977
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 034.313.8145
Email  
CÁN BỘ HỘ TỊCH
Họ và tên Mè Văn Hùng
Ngày, tháng, năm sinh 24/2/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0367676 041
Email
 
CHỈ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ XÃ
Họ và tên Quàng Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh 31/11/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0338.373.965
Email  
   
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Cao Đức Thiện
Ngày, tháng, năm sinh 04/11/1989
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0862289155
Email caoducthienyenchau@gmail.com

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 849
  • Trong tuần: 849
  • Tất cả: 1,725,999