Tổ chức bộ máy Xã Chiềng Sàng
Lượt xem: 2499

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Vì Văn Quang
Ngày, tháng, năm sinh 26/7/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0987.260.560
Email

   
PHÓ BÍ THƯ
Họ và tên Mè Văn Quyết
Ngày, tháng, năm sinh 19/09/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0985527196 - 0398242096
Email

 
CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Lường Văn Cương
Ngày, tháng, năm sinh 31/5/1971
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0367 556 082
Email luongvancuong082@gmail.com 
 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Lò Văn Bánh
Ngày, tháng, năm sinh 12/7/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ:  037 253 3612
Email banhcsyc@gmail.com
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Quàng Văn Bưởng
Ngày, tháng, năm sinh 23/6/1973
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0354 158 110
Email quangvanbuongpct.1973@gmail.com
 
CHỦ TỊCH MTTQ
Họ và tên Hoàng Thị Hoa
Ngày, tháng, năm sinh 25/8/1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 038 717 7568
Email hoamtcs.@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Hoàng Văn Chinh
Ngày, tháng, năm sinh 11/9/1969
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0866 271 719
Email chinhnd1969@gmail.com
   
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Hoàng Quốc Vương
Ngày, tháng, năm sinh 17/4/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 037 823 6696
Email hccbchiengsang@gmail.com 
 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Hoàng Thị Duẩn
Ngày, tháng, năm sinh 10/11/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0973 065 266
Email hoangduan1988.cs@gmail.com 
 
CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 
Họ và tên Lường Thị Hồi
Ngày, tháng, năm sinh 5/2/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ:0355 509 434
Email luongthihoi434@gmail.com
 KẾ TOÁN
Họ và tên Lò Minh Vèn
Ngày, tháng, năm sinh 14/12/1962
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0394172498
Email lominhvenktcd@gmail.com 
 
CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
Họ và tên Lò Văn Mầu
Ngày, tháng, năm sinh 6/12/1961
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0374970799
Email  
   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Nguyễn Thành Vương
Ngày, tháng, năm sinh 17/8/1988
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0977153868
Email nguyenvuong9699@gmail.com 
   
CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH
Họ và tên Lò Minh Phượng
Ngày, tháng, năm sinh 27/1/1991 
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0987717608
Email lominhphuong91@gmail.com 
 
CÔNG CHỨC NÔNG LÂM NGHIỆP
Họ và tên Lò Văn Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 4/7/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ:  0378236696
Email lovanson69@gmail.com 
 
 VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Lò Thị Nga
Ngày, tháng, năm sinh 06/10/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0378 962 096
Email ngavy89@gmail.com 
 

Họ và tên Lò Văn Cương
Ngày, tháng, năm sinh 25/9/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0349 326 234
Email  
   
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
Họ và tên Hoàng Văn Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 04/7/1976
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0363540482
Email hoangsontp.1976@gmail.com 
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
Họ và tên Lường Văn Bắc
Ngày, tháng, năm sinh 5/2/1978
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ:  0876267556
Email  
   
CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
Họ và tên Mè Văn Thưởng
Ngày, tháng, năm sinh 14/12/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0333 644 325
Email methuongchiengkhoi@gmail.com

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,140
  • Trong tuần: 1,140
  • Tất cả: 1,726,290