Tổ chức bộ máy Xã Chiềng Đông
Lượt xem: 2881

 


BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Lò Chung Thủy
Ngày, tháng, năm sinh 02/08/1970
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Lý luận Cử nhân
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0915.028.769 - 0982028769
Email  thuylochung@gmail.com
   
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Hoàng Văn Hải
Ngày, tháng, năm sinh 20/7/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0914651388
Email hoanghaitunang@gmail.com

   
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ
Họ và tên Hoàng Thị Mai
Ngày, tháng, năm sinh 18/11/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0342.367.838
Email hoangmai.pncd@gmail.com

 CHỦ TỊCH XÃ
Họ và tên Hoàng Văn Khù
Ngày, tháng, năm sinh 16/11/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ:  0359.533.849
Email  hoangkhuchiengdong@gmail.com                                 
 
PHÓ CHỦ TỊCH XÃ
Họ và tên Hoàng Văn Xuân
Ngày, tháng, năm sinh 20/7/1969
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0943.732.883
Email  xuandongvui@gmail.com
   
PHÓ CHỦ TỊCH XÃ
Họ và tên Hoàng Thị Thu
Ngày, tháng, năm sinh 14/5/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0335.715.943
Email  hoangthu051980@gmail.com
   
CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Họ và tên Hoàng Văn Thức
Ngày, tháng, năm sinh 17/3/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0374.825.264
Email chiengdongxa@gmail.com

   
TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
Họ và tên Mai Văn Bốn
Ngày, tháng, năm sinh 28/10/1975
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0976257158
Email

 
TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ
Họ và tên Quàng Văn Trái
Ngày, tháng, năm sinh  04/03/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0388 767 525
Email  thienvu14102009@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Hoàng Văn Dương
Ngày, tháng, năm sinh 16/07/1985 
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0962.838.898
Email  duong838898@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Hoàng Văn Thiển
Ngày, tháng, năm sinh 02/9/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0967603514
Email  hoangthienchiengdong@gmail.com
   
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Lò Văn Việt
Ngày, tháng, năm sinh 07/04/1991
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0868146361
Email ducviet.74.yc@gmail.com

 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Hoàng Thanh Bình
Ngày, tháng, năm sinh 31/12/1976
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0969.099.798
Email  thanhthanhbinh1976@gmail.com
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Nguyễn Trường Giang
Ngày, tháng, năm sinh 12/11/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0976.795.096
Email  nguyengiang1211@gmail.com
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG CẤP ỦY
Họ và tên Lừ Thị Ninh
Ngày, tháng, năm sinh 27/01/1992
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0962.086.366
Email  luninh1992@gmail.com
   
ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Lò Văn Binh
Ngày, tháng, năm sinh 29/5/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:  
DĐ:0916548365
Email binhlv.yenchau@sonla.gov.vn

   
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG
Họ và tên Hoàng Văn Quyết
Ngày, tháng, năm sinh 20/11/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0359.717.343
Email danguychiengdong@gmail.com

   
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
Họ và tên Lò Văn Phong
Ngày, tháng, năm sinh 14/8/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0978.569.525
Email  phongtpchiengdong@gmail.com
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
Họ và tên Lò Thị Lan
Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0354.328.770
Email  lantuphapchiengdong@gmail.com
   
CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Họ và tên Lừ Thị Anh
Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0973 660 186
Email kienanh181@gmail.com

   
CÔNG CHỨCLAO ĐỘNG TBXH
Họ và tên Sồng Thị A
Ngày, tháng, năm sinh 08/02/1986
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0962 383 842
Email songthanh@gmail.com

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 4,587
  • Trong tuần: 30,807
  • Tất cả: 1,688,355