Tổ chức bộ máy Xã Chiềng Hặc
Lượt xem: 2437

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Lò Đức Tiến
Ngày, tháng, năm sinh 1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0343.288.610
Email

 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
Họ và tên Quàng Văn Cương
Ngày, tháng, năm sinh 1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại  học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0836052019
Email  
 
CHỦ TỊCH 
Họ và tên Hà Thị Mai
Ngày, tháng, năm sinh 17/9/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0969964606
Email  
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Hà Văn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh 26/12/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0973008786 
Email  
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Hà Văn Phương
Ngày, tháng, năm sinh 04/02/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại
DĐ: 0399902205
Email
 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Vàng Lao Cấu
Ngày, tháng, năm sinh 07/8/1975
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0914658110 
Email  
 
CHỦ TỊCH MTTQ
Họ và tên Hà Thị Phượng
Ngày, tháng, năm sinh 26/12/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0966168911
Email  
   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG
Họ và tên Phạm Thị Phương Thanh
Ngày, tháng, năm sinh 05/11/1981
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0975.935.607
Email phuongthanh03yc@gmail.com

   
CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS XÃ
Họ và tên Lò Văn Quyền
Ngày, tháng, năm sinh 05/6/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0359854914
Email  
 
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Quàng Văn Phin
Ngày, tháng, năm sinh 06/4/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0359447901
Email  
 
CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
Họ và tên Hà Thị Diếm
Ngày, tháng, năm sinh 22/11/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0354020164
Email  
 
BÍ THƯ ĐOÀN
Họ và tên Lò Thị Xoan
Ngày, tháng, năm sinh 18/4/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0375412489
Email  
   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Quàng Văn Bun
Ngày, tháng, năm sinh 16/4/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0382161911
Email  
   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Lò Thị Kiên
Ngày, tháng, năm sinh 05/02/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0372109071
Email  
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG CẤP ỦY
Họ và tên Quàng Văn Tiên
Ngày, tháng, năm sinh 22/02/1990
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0987914195
Email  
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Hà Văn Kim
Ngày, tháng, năm sinh 1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0972058177
Email  
 
 CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG LÂM NGHIỆP
Họ và tên Hà Văn Nam
Ngày, tháng, năm sinh 16/7/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0386799771
Email  
   
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
Họ và tên Mùa Lao Lâu
Ngày, tháng, năm sinh 05/6/1985
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0343502299
Email  
 
LAO ĐỘNG - TBXH
Họ và tên Hà Thị Nga
Ngày, tháng, năm sinh 23/5/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0964840898
Email  
   
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Hà Văn Kiền
Ngày, tháng, năm sinh 20/8/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0397455740
Email hakiench79@gmail.com

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1,230
  • Trong tuần: 1,230
  • Tất cả: 1,726,380