Lượt xem: 1184

Tổ chức bộ máy Xã Yên Sơn

 
 
BÍ THƯ ĐẢNG UỶ - CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Bùi Văn Tâm
Ngày, tháng, năm sinh 20/08/1969
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0383.815.938
Email tampcthdndys@gmail.com

 
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ
Họ và tên Hoàng Văn Dương
Ngày, tháng, năm sinh 28/9/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0335.312.330
Email duongvh@gmail.com
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Hoàng Văn Cương
Ngày, tháng, năm sinh 02/02/1973
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0982.579.408
Email cuongthanhyenson@gmail.com

   
CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Đỗ Văn Thiết
Ngày, tháng, năm sinh 07/05/1979
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 033.5775.114
Email  thietpctubndxays@gmail.com
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Lường Thị Thắm
Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0377.599.881
Email thamvp1983@gmail.com

 
 
CHỦ TỊCH MẶT TRẬN
Họ và tên Lò Văn Chương
Ngày, tháng, năm sinh 20/08/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0363.409.014
Email

   
CHỦ TỊCH CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Nguyễn Thành Trung
Ngày, tháng, năm sinh 08/06/1964
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:035.550.9559
Email

   
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày, tháng, năm sinh 22/10/1988
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0989.884.104
Email  hungccbyenson@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ
Họ và tên Vì Thị Sướng
Ngày, tháng, năm sinh 05/3/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0387.447.968
Email  suongpnyenson@gmail.com
   
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Đỗ Thị Hải Yến
Ngày, tháng, năm sinh 10/11/1990
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0375.074.800 - 035.5500.512
Email haiyenyc1990@gmail.com

 
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH NÔNG LÂM NGHIỆP
Họ và tên Nguyễn Đình Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh 03/3/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0389 642 028
Email  tuandoanyenson@gmail.com
 
TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
Họ và tên Trần Văn Hải
Ngày, tháng, năm sinh  06/9/1989
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0356364964
Email tranhaicax1989@gmail.com
   
CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ
Họ và tên Nguyễn Văn Tuyền
Ngày, tháng, năm sinh 01/8/1990
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0967041666
Email tuyenbch@gmail.com

 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Lê Văn Bắc
Ngày, tháng, năm sinh 11/10/1968
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 842 888
DĐ: 0974.709.888
Email bacvpyenson@gmail.com
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Nguyễn Văn Mẫn
Ngày, tháng, năm sinh 15/3/1988
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0962.088.408
Email nonglamyenson@gmail.com
   
VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Lò Văn Hiền
Ngày, tháng, năm sinh 04/12/1987
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0372.090.978
Email hienvtltyenson@gmail.com
 
KẾ TOÁN
Họ và tên Quàng Văn Minh
Ngày, tháng, năm sinh 10/3/1972
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0985.978.667
Email  
   
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Vì Văn Tiến
Ngày, tháng, năm sinh 19/9/1968
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0983.804.178
Email vitiendc1968@gmail.com
   
CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH
Họ và tên Trần Thị Hương
Ngày, tháng, năm sinh 22/12/1987
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0355.360.345
Email huongtbxhyenson@gmail.com
 
CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Vì Văn Mày
Ngày, tháng, năm sinh 07/08/1986
Dân tộc Sinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0349 299 981
Email  
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
Họ và tên Lê Văn Đảo
Ngày, tháng, năm sinh 15/12/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0975.533.026
Email  

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 487
  • Trong tuần: 4,055
  • Tất cả: 649,011