Lượt xem: 2161

Tổ chức bộ máy Xã Phiêng Khoài

 

 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Đinh Công Bằng
Ngày, tháng, năm sinh 17/5/1981  
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0948808789
Email bangdc.yenchau@sonla.gov.vn

 
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Sồng Lao Lư
Ngày, tháng, năm sinh 01/01/1965
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Đặng Văn Cương
Ngày, tháng, năm sinh 06/07/1966
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn  Đại học
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0375 541 288
Email   
 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
Họ và tên Phan Văn Hùng
Ngày, tháng, năm sinh 03/03/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Thào Lao Vàng
Ngày, tháng, năm sinh 03/01/1965
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0359 575 222
Email  
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Bùi Văn Quân
Ngày, tháng, năm sinh 11/07/1978
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0383 429 999
Email  
 
   CHỦ TỊCH MẶT TRẬN
Họ và tên Vì Văn Việt
Ngày, tháng, năm sinh 06/05/1985
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
  CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Hoàng Văn Chung
Ngày, tháng, năm sinh 27/05/1978
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Sơ cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
 
   CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Phan Văn Phấn
Ngày, tháng, năm sinh 12/05/1963
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn  
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Phạm Thị Óng
Ngày, tháng, năm sinh  
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận   
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ
Họ và tên Vì Thị Xùm
Ngày, tháng, năm sinh 06/06/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn  
Lý luận Trung cấp    
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
   
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Họ và tên Trần Văn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh 17/09/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Vì Thị Pét
Ngày, tháng, năm sinh 20/10/1988
Dân tộc Sinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại  học
Lý luận  
Số điện thoại CQ:   
DĐ: 0977 556 376
Email  
 
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Vì Văn Thắng
Ngày, tháng, năm sinh 08/9/1966
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn  
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0988 543 067
Email  
 
CÔNG CHỨC LĐTBXH
Họ và tên Dừ Lao Xà
Ngày, tháng, năm sinh 15/07/1986
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ:
Email  
   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Vì Văn Hùng
Ngày, tháng, năm sinh 1989
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0983.670.354
Email vanthuluutruxachiengtuong@gmail.com

 
 CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ
Họ và tên Nguyễn Văn Hợi
Ngày, tháng, năm sinh  
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
 CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Vì Văn Quán
Ngày, tháng, năm sinh 01/01/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0847503289
Email  
 
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Họ và tên Sồng A Cha
Ngày, tháng, năm sinh 05/04/1992
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
   VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Tráng Lao Lánh
Ngày, tháng, năm sinh 03/05/1965
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn  
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ:
Email  
 
  TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
Họ và tên Vì Văn Khoa
Ngày, tháng, năm sinh 09/11/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
   
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Ngày, tháng, năm sinh 15/5/1971
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0384313551
Email hongdclp1971@gmail.com

   
   CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Nguyễn Văn Quyết
Ngày, tháng, năm sinh 28/02/1974
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ:
Email  
   CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Phàng Lao May
Ngày, tháng, năm sinh 06/10/1990
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0961205142
Email phangmay1061990@gmail.com 
    CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Sồng  A Châu
Ngày, tháng, năm sinh 19/12/1987
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ:
Email  

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 487
  • Trong tuần: 2,453
  • Tất cả: 865,502