Lượt xem: 1045

Tổ chức bộ máy Xã Lóng Phiêng

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
Họ và tên Vì Thị Tuyết
Ngày, tháng, năm sinh 1985
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Trần Thế Quang
Ngày, tháng, năm sinh 02/12/1981
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0947555379
Email huongquanglp@gmail.com
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Lê Đức Thọ
Ngày, tháng, năm sinh 15/3/1973
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0347974288
Email leducthovhyc@gmail.com

 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Tếnh Lao Súa
Ngày, tháng, năm sinh 15/7/1987
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0961 171 933
Email  
 
   CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ
Họ và tên Bùi Thị Kim Thoa
Ngày, tháng, năm sinh 14/4/1966
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0393916595
Email thoabui1967lp@gmail.com
 
   CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Vì Thị Hòa
Ngày, tháng, năm sinh 10/5/1982
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0945709962
Email vihoalp1982@gmail.com 
 
 
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Vì Văn Quỳnh
Ngày, tháng, năm sinh 25/01/1980
Dân tộc Sinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0335942083 
Email quynhlp80@gmail.com
 
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Vì Văn Oanh
Ngày, tháng, năm sinh 12/12/1978
Dân tộc Sinh Mun
Trình độ chuyên môn Sơ cấp  
Lý luận Sơ cấp    
Số điện thoại CQ: 0212 3 841 533
DĐ: 0948045862
Email  vioanhvp@gmail.com
 
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH NÔNG LÂM NGHIỆP
Họ và tên Hà Thị Vương
Ngày, tháng, năm sinh 28/5/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại  học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ:   
DĐ: 0982 813 272
Email havuonglp@gmail.com 
 
CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ
Họ và tên Lò Văn Phức
Ngày, tháng, năm sinh 05/11/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 038 7171 478
Email  
 
 CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Nguyễn Anh Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh 22/12/1984
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0989043146
Email  
 
 CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Trần Thị Lan Hương
Ngày, tháng, năm sinh 28/8/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0976 804 484
Email tranthilanhuong484@gmail.com 
 
 CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Vì Văn Chôm
Ngày, tháng, năm sinh 08/7/1988
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 035 9 872 918
Email  
 
 
CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Vì Văn Đội
Ngày, tháng, năm sinh 27/2/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0375500048
Email vidoilp@gmail.com
 
   CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH
Họ và tên Sồng Thị A
Ngày, tháng, năm sinh 02/8/1986
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0962 383 842
Email  
 
  KẾ TOÁN NGÂN SÁCH
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Ngày, tháng, năm sinh 07/3/1991
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0974 883 658
Email huongktnslp@gmail.com
   
   CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Họ và tên Lê Văn Mạnh
Ngày, tháng, năm sinh 02/5/1982
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0982 818 635
Email  danguylp@gmail.com

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 5,877
  • Tất cả: 560,776