Tổ chức bộ máy Xã Lóng Phiêng
Lượt xem: 2459

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Phạm Văn Tiến
Ngày, tháng, năm sinh 17/8/1968
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0967 988 949
Email ubndxalongphieng@gmail.com

 
 
CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Trần Thế Quang
Ngày, tháng, năm sinh 02/12/1981
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0947 555 379
Email huongquanglp@gmail.com

 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
Họ và tên Vì Thị Tuyết
Ngày, tháng, năm sinh 26/11/1985
Dân tộc Thái 
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0984 829 816
Email  vituyetthcslongphieng@gmail.com
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Lê Đức Thọ
Ngày, tháng, năm sinh 15/3/1974
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0962 858 016
Email leducthovhyc@gmail.com

   
PHÓ CHỦ TỊCH
Họ và tên Vì Văn Quỳnh
Ngày, tháng, năm sinh 25/01/1980
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0357 555 034
Email quynhlp80@gmail.com

   
CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TQ
Họ và tên Nguyễn Xuân Thắng
Ngày, tháng, năm sinh 09/8/1966
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0386 323 765
Email mttqvnxlp@gmail.com

 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Tếnh Lao Súa
Ngày, tháng, năm sinh 15/7/1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  Trung cấp 
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0961 771 933
Email  
 
   CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ
Họ và tên Lò Thị Toán
Ngày, tháng, năm sinh 18/3/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0384 586 187
Email toanlongphieng@gmail.com
 
   CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Vì Thị Hòa
Ngày, tháng, năm sinh 05/10/1982
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0854 359 037
Email vihoa19822@gmail.co
 
   
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Lường Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh 09/11/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Sốđiện thoại CQ:
DĐ:0386 924 829
Email luongminhkha@gmail.com

   
TRƯỞNG CÔNG AN
Họ và tên Lữ Việt Anh
Ngày, tháng, năm sinh 13/5/1986
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Sốđiện thoại CQ:
DĐ:0976 097 809
Email conganxalp@gmail.com

   
CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ
Họ và tên Lò Văn Phức
Ngày, tháng, năm sinh 11/5/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0989 043 146
Email qslongphieng@gmail.com

   
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Nguyễn Anh Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh 22/12/1984
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0989 043 146
Email tuphaplp@gmail.com

 
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Vì Văn Oanh
Ngày, tháng, năm sinh 12/12/1978
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0372 107 959
Email  vioanhvp@gmail.com
   
KẾ TOÁN NGÂN SÁCH
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Ngày, tháng, năm sinh 03/7/1991
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0974 883 658
Email huongktnslp@gmail.com

   
CÔNG CHỨC LĐTBXH
Họ và tên Quàng Văn Hùng
Ngày, tháng, năm sinh 29/01/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0974076001
Email hungqv.yenchau@sonla.gov.v

 
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH NÔNG LÂM NGHIỆP
Họ và tên Hà Thị Vương
Ngày, tháng, năm sinh 28/5/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại  học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ:   
DĐ: 0946 534 913
Email havuonglp@gmail.com 
 
 CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Trần Thị Lan Hương
Ngày, tháng, năm sinh 28/8/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0973 109 023
Email tranthilanhuong484@gmail.com 
 
 CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Vì Văn Chôm
Ngày, tháng, năm sinh 07/8/1988
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0359 872 198
Email  vivanchomlongphieng@gmail.com
 
 
CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Vì Văn Đội
Ngày, tháng, năm sinh 27/02/1982
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0356 872 754
Email vidoilp@gmail.com
   
   CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Nguyễn Văn Quyết
Ngày, tháng, năm sinh 29/02/1974
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0365 836 899
Email  nguyenquyetxapk@gmail.com

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 825
  • Trong tuần: 825
  • Tất cả: 1,725,975