Tổ chức bộ máy Xã Chiềng Tương
Lượt xem: 2010

 

 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Tếnh Thành Đô
Ngày, tháng, năm sinh 1966
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0976.213.288
Email duchiengtuong@gmail.com
 
PHÓ BÍ THƯ
Họ và tên Tếnh Lao Phàng
Ngày, tháng, năm sinh 1974
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 035.9586.149
Email tenhlaophang@gmail.com
 
PHÓ BÍ THƯ
Họ và tên Trung tá Quách Ngọc Đăng
Ngày, tháng, năm sinh 10/9/1971
Dân tộc Mường
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0972.842.108
Email quachngocdang389@gmail.com
 
CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Phàng A Giáng
Ngày, tháng, năm sinh 1980
Dân tộc Mông 
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 036.5836.776 
Email phanggiang1980@gmail.com  
 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ
Họ và tên Tếnh Thị Sóc
Ngày, tháng, năm sinh 1984
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 039.3437.060
Email saolinhyc@gmail.com 
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Giàng A Sứ
Ngày, tháng, năm sinh 1978
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học  
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 032.993.4234
Email giangasu1978@gmail.com
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Thào Lao Dống
Ngày, tháng, năm sinh 1981
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học   
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 037.705.3057
Email laodong1981@gmail.com 
 
   CHỦ TỊCH HLH PHỤ NỮ XÃ
Họ và tên Giàng Thị Mìa
Ngày, tháng, năm sinh 1982
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0968.673.8272
Email  
 
  CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Tếnh Văn Lanh
Ngày, tháng, năm sinh 1976
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 039.449.3672
Email  
 
 
   CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN 
Họ và tên Giàng Nha Trang
Ngày, tháng, năm sinh 1975
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 038.4279.201
Email  
 
   CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Họ và tên Giàng Lao Trơ
Ngày, tháng, năm sinh 1967
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 034.2441.366
Email  
 
 
   CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ
Họ và tên Tếnh Lao Gàng
Ngày, tháng, năm sinh 1980
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0914.659.435
Email  
  BÍ THƯ ĐOÀN 
Họ và tên Giàng Lao Xà
Ngày, tháng, năm sinh 1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0977.946.530
Email gianglaoxa@gmail.com
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Họ và tên Phàng A Chia
Ngày, tháng, năm sinh 1978
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0976.439.400
Email  
 
KẾ TOÁN
Họ và tên Mè Văn Đại
Ngày, tháng, năm sinh 1990
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0985.641.323
Email medaiktchiengtuong@gmail.com
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP
Họ và tên Lìa Cao Xà
Ngày, tháng, năm sinh 1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 039.9268.320
Email xahlu2020@gmail.com 
 
 CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Tếnh Lao Lanh
Ngày, tháng, năm sinh 1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 034.2515.281
Email longlanhyc@gmail.com
 
 CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Lò Văn Minh
Ngày, tháng, năm sinh 1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0989.768.521
Email lominhvh@gmail.com
 
 CÁN BỘ NÔNG LÂM
Họ và tên Giàng Lao Lù
Ngày, tháng, năm sinh 1984
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 039.5305.820
Email lujyaj1984@gmail.com
 
 CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH
Họ và tên Thào Thị Can
Ngày, tháng, năm sinh 1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 039.2845.648
Email can.chiengtuong.yc@gmail.com
 
 
CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Lò Thị Phiệng
Ngày, tháng, năm sinh 1990
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 039.2543.172
Email phienglo90@gmail.com
   
   TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Giàng Thị Mò
Ngày, tháng, năm sinh 1993
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 032.6244.360
Email giangmopl@gmail.com
 
   TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Giàng A Sang
Ngày, tháng, năm sinh 1962
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Sơ cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 033.5673.507
Email  
 
    CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG
Họ và tên Giàng Lao Thông
Ngày, tháng, năm sinh 21/01/1985
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 036.388.8987
Email  athogkt@gmail.com
   
CÔNG CHỨCĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG
Họ và tên Quàng Văn Thưởng
Ngày, tháng, năm sinh 04/11/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0332.533.555
Email Quangthuongdc@gmail.com

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 855
  • Trong tuần: 5,598
  • Tất cả: 1,155,852