Lượt xem: 1698

Tổ chức bộ máy Xã Chiềng On

  
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Vì Lâm Tới
Ngày, tháng, năm sinh 17/09/1983
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0982 099 024
Email chiengon@gmail.com 
 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY 
Họ và tên Quàng Thị Tươi
Ngày, tháng, năm sinh 01/02/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 039 3 820 569
Email chiengon@gmail.com 
 
CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Sồng Lao Dia
Ngày, tháng, năm sinh 20/10/1983
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại DĐ: 0913 946 771
DĐ: 0985 802 984
Email chiengon@gmail.com  
 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
Họ và tên Vì Văn Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 25/02/1984
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0943 012 117 
Email chiengon@gmail.com 
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Vì Văn Chiến
Ngày, tháng, năm sinh 16/06/1981
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Sơ cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 039 5 637 523
Email chiengon@gmail.com 
 
   CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ
Họ và tên Vì Văn Nhố
Ngày, tháng, năm sinh 01/02/1992
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 036 8 460 906
Email chiengon@gmail.com 
 
  
Họ và tên Giàng Lao Vụ
Ngày, tháng, năm sinh 09/10/1983
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0944 000 304
Email  
 
 
   CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Họ và tên Vì Văn Cảnh
Ngày, tháng, năm sinh 22/09/1989
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận  Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0869371594
Email chiengon@gmail.com 
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP
Họ và tên Vì Văn Chiến
Ngày, tháng, năm sinh 04/04/1985
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0384 009 436
Email chiengon@gmail.com 
 
 CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Họ và tên Hà Thị Vân
Ngày, tháng, năm sinh 10/08/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận Sơ cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 033 8 637 970
Email chiengon@gmail.com 
 
 VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Vì Văn Sướng
Ngày, tháng, năm sinh 04/05/1975
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Sơ cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 037 6 676 548
Email chiengon@gmail.com 
 
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Vì Văn Ỏm
Ngày, tháng, năm sinh 12/06/1965
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0915 471 965
Email chiengon@gmail.com 
 
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
Họ và tên Sồng Lao Vụ
Ngày, tháng, năm sinh 17/12/1993
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0859.199.150
Email hmongtshavntuj@gmail.com

 
  TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Vàng Lao Tênh
Ngày, tháng, năm sinh 06/01/1968
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Sơ cấp
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0964 518 140
Email chiengon@gmail.com 
 
   KẾ TOÁN
Họ và tên Lường Văn Ngoan
Ngày, tháng, năm sinh 25/08/1961
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Sơ cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 035 8 290 473
Email chiengon@gmail.com

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 542
  • Trong tuần: 2,508
  • Tất cả: 865,557