Tổ chức bộ máy Xã Mường Lựm
Lượt xem: 2130

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Quàng Văn Thiết
Ngày, tháng, năm sinh 03/7/1978
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0358474234
Email

   
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ
Họ và tên Hà Đức Mưu
Ngày, tháng, năm sinh 1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0329.073.569
Email

 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
Họ và tên Hà Đức Chiến
Ngày, tháng, năm sinh 1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 083.649.9007
Email  
   
CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Hoàng Văn Chức
Ngày, tháng, năm sinh 1987
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0916.572.887
Email

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Lò Văn Đấu
Ngày, tháng, năm sinh 1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0376.674.088
Email  
 
   CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN
Họ và tên Vừ Lao Phổng
Ngày, tháng, năm sinh 1976
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0386.916.426
Email  
 
  CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Hà Văn Lương
Ngày, tháng, năm sinh 1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn  
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 097.908.3371
Email  
 
 
   CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Hoàng Văn Chiến
Ngày, tháng, năm sinh 1963
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0962.084.672 
Email  
 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Lò Văn Thiệu
Ngày, tháng, năm sinh 1986 
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0916.572.700 
Email  
 
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ
Họ và tên Hà Văn Hặc
Ngày, tháng, năm sinh 1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp   
Lý luận Trung cấp    
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0346.061.408
Email  
 
CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ
Họ và tên Quàng Thị Lính
Ngày, tháng, năm sinh 1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp   
Lý luận Trung cấp    
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 038.330.1973
Email  
 
CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Lừ Văn Hùng
Ngày, tháng, năm sinh 02/10/1990
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại  học
Lý luận  
Số điện thoại CQ:   
DĐ: 0962086852
Email hunglv210@gmail.com 
 
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Vàng Lao Thào
Ngày, tháng, năm sinh 1972
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0398.992.690
Email  
 
CÔNG CHỨC LĐTBXH
Họ và tên Lò Văn Nga
Ngày, tháng, năm sinh 04/6/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0364.994.044
Email  
 
 CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Họ và tên Hoàng Văn Quân
Ngày, tháng, năm sinh 1961
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Sơ cấp 
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0379969754
Email  
 
 CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Hà Văn Tấn
Ngày, tháng, năm sinh 1983 
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ:0989.650.347 
Email  
 
VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Lò Văn Tển
Ngày, tháng, năm sinh 1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 01685.078.080
Email  
 
  CÔNG CHỨC TƯ PHÁP
Họ và tên Hoàng văn Anh
Ngày, tháng, năm sinh 1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0914.633.938
Email  
 
  CÔNG CHỨC TƯ PHÁP
Họ và tên Vừ Lao Chứ
Ngày, tháng, năm sinh 1972
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0963.311.567 
Email  
 
  CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Hà Văn Vũ
Ngày, tháng, năm sinh 01/8/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ:  
DĐ: 0363911779 
Email  halamphongvu@gmail.com

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 4,749
  • Trong tuần: 30,969
  • Tất cả: 1,688,517