Lượt xem: 1546

Tổ chức bộ máy Xã Viêng Lán

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Hoàng Văn Lày
Ngày, tháng, năm sinh 08/11/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0917 317 567
Email

   
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Họ và tên Lừ Thị Mai
Ngày, tháng, năm sinh 27/12/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0977.878.602
Email

 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
Họ và tên Lừ Văn Chính
Ngày, tháng, năm sinh 01/5/1982
Dân tộc Thái 
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 01653.791.272 
Email  
   
 CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Ngày, tháng, năm sinh 05/3/1980
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0967531980
Email  
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Hà Văn Đức
Ngày, tháng, năm sinh 28/8/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0223.840 058
DĐ: 01663.966.829
Email  
   
CHỦ TỊCH HỘI LH PHỤ NỮ
Họ và tên Quàng Thị Hoan
Ngày, tháng, năm sinh 21/3/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0944.899.056
Email

 
  CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Hoàng Văn Sướng
Ngày, tháng, năm sinh 17/4/1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0335.617.337
Email  
 
 
   CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN 
Họ và tên Lừ Văn Sôm
Ngày, tháng, năm sinh 05/3/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0375.459.988
Email  
   
CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Họ và tên Mè Văn Siểng
Ngày, tháng, năm sinh 29/9/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0912.615.308
Email

 
   CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ
Họ và tên Mè Văn Vành
Ngày, tháng, năm sinh 05/12/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0339.133.184
Email  
   
TRƯỞNG CÔNG AN
Họ và tên Lò Văn Huân
Ngày, tháng, năm sinh 24/9/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0962939998
Email lohuan83@gmail.com

 
  BÍ THƯ ĐOÀN 
Họ và tên Vì Văn Thái 
Ngày, tháng, năm sinh 1993
Dân tộc  Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0362 112 515
Email  
 
VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Lừ Văn Đức
Ngày, tháng, năm sinh 22/11/1973
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0367.524.876 
Email  
 
CÔNG CHỨC THỐNG KÊ VP ĐẢNG ỦY, BCĐ68
Họ và tên Lừ Văn Yên
Ngày, tháng, năm sinh 03/05/1973
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0383.092.569 
Email  
   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Mè Thị Hồng Nhung
Ngày, tháng, năm sinh 03/7/1990
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 058
DĐ: 0395.884.569
Email  
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Lừ Văn Quân
Ngày, tháng, năm sinh 30/4/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0365.719.365
Email  
 
 CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI
Họ và tên Lừ Thị Thanh
Ngày, tháng, năm sinh 28/02/1978
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0359.538.440
Email  
 
 CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH
Họ và tên Quàng Văn Khánh
Ngày, tháng, năm sinh 02/9/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại DĐ: 0384.523.145
DĐ: 0397.087.280
Email  
 
   
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Lê Đức Thọ
Ngày, tháng, năm sinh 26/02/1976
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0988 798 128
Email leductho@gmail.com

 
   CÔNG CHỨC NÔNG LÂM NGHIỆP
Họ và tên Lừ Văn Lóng
Ngày, tháng, năm sinh 23/8/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0367.451.142
Email  

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 497
  • Trong tuần: 2,463
  • Tất cả: 865,512