Lượt xem: 1073

Tổ chức bộ máy Xã Chiềng Khoi

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Lê Hồng Phong
Ngày, tháng, năm sinh 23/9/1963
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Cử nhân
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0915 919 776
Email phonglh.yenchau@sonla.gov.vn
 
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Lò Văn Thông 
Ngày, tháng, năm sinh 12/9/1961
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 0212 2 254 729
DĐ: 0357402098
Email lothongchiengkhoi@gmai.com
 

Họ và tên Mè Văn Hồng
Ngày, tháng, năm sinh 07/7/1972
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 0344 038 955
Email hongchiengkhoi@gmail.com  
 
CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Lò Thị Phương
Ngày, tháng, năm sinh 17/11/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 0379 553 591-  0346085088
Email phuongchiengkhoi@gmail.com 
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Mè Văn Dương
Ngày, tháng, năm sinh 03/02/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 0397291818
Email duongchiengkhoi@gmail.com 
 
   CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN
Họ và tên Quàng Văn Chính
Ngày, tháng, năm sinh 12/01/1968
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp  
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 02122218773
DĐ: 0338376423
Email  mttqxachiengkhoi@gmail.com
 
  CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Lừ Văn Quý
Ngày, tháng, năm sinh 28/05/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 0964786766
Email luquyckhoi@gmail.com 
 
 
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Hoàng Văn Sáng
Ngày, tháng, năm sinh  15/7/1987
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Sơ cấp  
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 0386320287
Email  sang1987ck@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ
Họ và tên Mè Thị Xum
Ngày, tháng, năm sinh 27/02/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp   
Lý luận Trung cấp    
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 0336605626
Email  
TRƯỞNG CÔNG AN 
Họ và tên Mè Văn Tiến
Ngày, tháng, năm sinh 01/9/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 0965976093
Email  metiencax@gmail.com
 CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ
Họ và tên Lò Văn Hòa
Ngày, tháng, năm sinh  22/6/1963
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Sơ cấp 
Số điện thoại CQ: 02122218773
DĐ: 0345465019
Email hoa1963ck@gmail.com 
   
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Họ và tên Mè Văn Minh
Ngày, tháng, năm sinh 27/2/1961
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 034 8 862 262
Email mevanminhchiengkhoi@gmail.com
 
CÔNG CHỨC LĐTBXH
Họ và tên Mè Thị Tươi
Ngày, tháng, năm sinh 15/11/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773 
DĐ: 0976430225
Email  tuoi8283@gmail.com
 
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Hà Đức Tiện
Ngày, tháng, năm sinh 06/7/1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773 
DĐ: 0987502718
Email haductienckhoi@gmail.com
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Hoàng Văn Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 08/8/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773
DĐ: 0977752114
Email  hoangsonchiengkhoi@gmail.com
 
   CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Lò Văn Sỹ
Ngày, tháng, năm sinh 15/3/1963
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 02122218773  
DĐ: 0344474071
Email losychiengkhoi@gmail.com 
 
   CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
Họ và tên Phạm Thành Chung
Ngày, tháng, năm sinh 09/9/1977
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773 
DĐ: 0986.985.478
Email chungmai77yc@gmail.com 
 
 CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Lừ Văn Toàn
Ngày, tháng, năm sinh 20/5/1983
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp 
Lý luận Trung cấp  
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773 
DĐ: 0335712177
Email  lutoanchiengkhoi@gmail.com
 
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Họ và tên Lò Thị Dung
Ngày, tháng, năm sinh 28/8/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 2 254 729
DĐ: 0949482252
Email dung84ckhoi@gmail.com 
 
   VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Mè Danh Đại
Ngày, tháng, năm sinh 04/5/1975
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 2 218 773 
DĐ: 0979700180
Email danhdaichiengkhoi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 5 287