Lượt xem: 899

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Tên cơ quan: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại:  
                      - Tổ kế hoạch: 0212 3840 034 
                      - Tổ kỹ thuật: 0212 3842 989
                      - Tổ kế toán: 0212 3840 668
Fax: 0212 3840 668
Email: bqlda.yenchau@sonla.gov.vn hoặc banxdyenchau@gmail.com
 
 GIÁM ĐỐC
Họ và tên Lò Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh 01/5/1978
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học xây dựng
Lý luận  Cao cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 841 989
DĐ: 0912555178
Email  banxdyenchau@gmail.com
 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Họ và tên Mai Việt Bách
Ngày, tháng, năm sinh 21/02/1976
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học kế toán
Lý luận  Trung cấp
Số điện thoại CQ: 02123 840 668
DĐ: 0977661699
   
Email  banxdyenchau@gmail.com
   
PHÓ GIÁM ĐỐC
Họ và tên Vì Văn Thoong
Ngày, tháng, năm sinh 20/9/1985
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học xây dựng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0988427309
Email banxdyenchau@gmail.com

   
KẾ TOÁN
Họ và tên Hà Văn Hưởng
Ngày, tháng, năm sinh 21/01/1987
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0983 775 550
Email huonghv.yenchau@sonla.gov.vn

   
VĂN THƯ
Họ và tên Trần Phương Anh
Ngày, tháng, năm sinh 15/8/1985
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học kế toán
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0975367217
Email  banxdyenchau@gmail.com
   
CÁN BỘ KỸ THUẬT
Họ và tên Mè Thị Phương
Ngày, tháng, năm sinh 20/10/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp thủy lợi
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0988051523
Email  banxdyenchau@gmail.com
 
CÁN BỘ KỸ THUẬT
Họ và tên Khổng Trọng Khánh
Ngày, tháng, năm sinh 16/7/1984
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp xây dựng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 02123 840 034
DĐ: 0913558598
Email  banxdyenchau@gmail.com
   
CÁN BỘ KỸ THUẬT
Họ và tên Nguyễn Mạnh Toàn
Ngày, tháng, năm sinh 13/7/1989
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp xây dựng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0982578787
Email banxdyenchau@gmail.com 
 
CÁN BỘ KỸ THUẬT
Họ và tên Trịnh Thúy Hòa
Ngày, tháng, năm sinh 27/10/1974
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3840 636
DĐ: 0988509575
Email taidinhcuyc@gmail.com
 
 
 KẾ TOÁN
Họ và tên Trần Ngọc Linh
Ngày, tháng, năm sinh 26/10/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 636
DĐ: 0363795792
Email taidinhcuyc@gmail.com
 
 LÁI XE
Họ và tên Nguyễn Đình Hải
Ngày, tháng, năm sinh 16/10/1966
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 636
DĐ: 0978655589
Email taidinhcuyc@gmail.com

   
CÁN BỘ KỸ THUẬT
Họ và tên Khổng Trọng Hòa
Ngày, tháng, năm sinh 15/12/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0368598919
Email taidinhcuyc@gmail.com

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 5,940
  • Tất cả: 560,839