Lượt xem: 1260

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện

Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0212 3 842 555
Fax: 
Email: ttvhtt.yenchau@sonla.gov.vn hoặc trungtamvanhoayc@gmail.com
   
GIÁM ĐỐC
Họ và tên Hoàng Hải Yến
Ngày, tháng, năm sinh 02/8/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 842 555
DĐ: 039 3 383 362
Email yenhh.yenchau@sonla.gov.vn

 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Họ và tên Vũ Văn Minh
Ngày, tháng, năm sinh 27/12/1971
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 111
DĐ: 0989 271 271
Email minhvv.yenchau@sonla.gov.vn
 
HƯỚNG DẪN VIÊN ÂM NHẠC
Họ và tên Lừ Văn Thanh
Ngày, tháng, năm sinh 10/02/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0369257808
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
TUYÊN TRUYỀN VIÊN
Họ và tên Nguyễn Thị Xiêm
Ngày, tháng, năm sinh 10/11/1979
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0916841670
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com

 
 
THƯ VIỆN VIÊN
Họ và tên Vì Thị Uốn
Ngày, tháng, năm sinh 14/10/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0985488759
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
 
TUYÊN TRUYỀN VIÊN
Họ và tên Hà Thị Lửa
Ngày, tháng, năm sinh 18/03/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0378274241
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
HƯỚNG DẪN VIÊN VĂN HÓA
Họ và tên Quàng Văn Hoan
Ngày, tháng, năm sinh 30/81990
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0356295338
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
HUẤN LUYỆN VIÊN
Họ và tên Quàng Thị Bích Phương
Ngày, tháng, năm sinh 29/3/1991
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0326065768
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
   
TUYÊN TRUYỀN VIÊN
Họ và tên Trần Ngọc Sơn
Ngày, tháng, năm sinh 05/11/1988
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0977 600 630
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com

   
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Hoàng Tiến Dương
Ngày, tháng, năm sinh 05/9/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0978 721 461
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com


   
PHÓNG VIÊN
Họ và tên Lừ Văn Chương
Ngày, tháng, năm sinh 18/7/1987
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0978 921 141
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com

   
BIÊN DỊCH VIÊN
Họ và tên Hoàng Thị Thủy
Ngày, tháng, năm sinh 6/11/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0978 686 812
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com

   
BIÊN TẬP VIÊN
Họ và tên Hoàng Thị Yên Trang
Ngày, tháng, năm sinh 06/4/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0963 068 709
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com

   
BIÊN TẬP VIÊN
Họ và tên Trần Thị Thủy
Ngày, tháng, năm sinh 03/02/1994
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0978303704
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com

   
TUYÊN TRUYỀN VIÊN
Họ và tên Hà Thị Huyền
Ngày, tháng, năm sinh 21/02/1988
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0974686086
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.comKỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Nguyễn Thị Phượng
Ngày, tháng, năm sinh 21/10/1967
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn CNKT
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 01639 060 245
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Lừ Việt Cương
Ngày, tháng, năm sinh 03/10/1973
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0946 227 500
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Hà Thị Thanh Mai
Ngày, tháng, năm sinh 02/10/1977
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0972 500 698
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày, tháng, năm sinh 21/8/1976
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 01699 022 155
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Vũ Ngọc Đông
Ngày, tháng, năm sinh 04/5/1969
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0977 128 831
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Đinh Thanh Tùng
Ngày, tháng, năm sinh 04/11/1974
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0982 041 318
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
   
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Hoàng Văn Thắng
Ngày, tháng, năm sinh 05/11/1976
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0977 335 124
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
   
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Hoàng Văn Bằng
Ngày, tháng, năm sinh 30/6/1968
Dân tộc Tày
Trình độ chuyên môn Công nhân kỹ thuật
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0967 330 668
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com
 
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh 15/7/1985
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0979 237 157
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com

 
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Ngô Đình Toàn
Ngày, tháng, năm sinh 16/4/1985
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Công nhân kỹ thuật
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0986 177 794
Email truyenthongvanhoayenchau@gmail.com

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 384
  • Trong tuần: 2,358
  • Tất cả: 555,283