Lượt xem: 1296

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

Tên cơ quan: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Châu
Địa chỉ: Bản Sai, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0212 3 841 686
Fax: 
Email: .....yenchau@sonla.gov.vn hoặc trungtamdichvuyenchau@gmail.com

   
GIÁM ĐỐC
Họ và tên Vũ Hải Yến
Ngày, tháng, năm sinh 12/02/1978
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 306
DĐ: 0986 938 234
Email     
   
PHÓ GIÁM ĐỐC
Họ và tên Đào Quốc Khoa
Ngày, tháng, năm sinh 11/11/1977
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học chăn nuôi thú y
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 841 686
DĐ: 0376 949 299
Email daokhoa77@gmail.com
   
TỔ TRƯỞNG TỔ TRỒNG TRỌT
Họ và tên Mè Văn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh 15/5/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:022 3 840 179
DĐ:0988 047 105
Email medungknyc@gmail.com

   
TỔ TRƯỞNG CHĂN NUÔI THÚ Y
Họ và tên Vì Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh 25/10/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận Trung cấp 
Số điện thoại CQ: 0212 3840 248
DĐ: 0983983467
Email vicuong81.ty@gmail.com
 
KỸ SƯ
Họ và tên Đào Văn Bằng
Ngày, tháng, năm sinh 10/9/1977
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 022 3 840 179
DĐ: 0947 829 890
Email duybang1976@gmail.com
   
KỸ SƯ
Họ và tên Lường Văn Vinh
Ngày, tháng, năm sinh 21/2/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học 
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 022 3 840 179
DĐ: 0987434 803
Email luongvanvinh86@gmail.com 
   
CÁN SỰ
Họ và tên Lò Văn Đón
Ngày, tháng, năm sinh 09/02/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0978 163 172
Email donlv.yenchau@sonla.gov.vn 
 
VIÊN CHỨC
Họ và tên Lò Thị Dung
Ngày, tháng, năm sinh 03/10/1987
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học Trồng trọt
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 841 686
DĐ: 0334128887 
Email dungqlclml@gmail.com
   
VIÊN CHỨC
Họ và tên Trần Văn Đông
Ngày, tháng, năm sinh 13/11/1989
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học Nông học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0979399391 
Email trandongtb@gmail.com 
   
VIÊN CHỨC
Họ và tên Lò Thị Tươi
Ngày, tháng, năm sinh 03/6/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng khoa học cây trồng
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0972762474
Email tuoilt.yenchau@sonla.gov.vn

   
VIÊN CHỨC
Họ và tên Lường Thị Thức
Ngày, tháng, năm sinh 22/11/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0919 570 069
Email thuclt.yenchau@sonla.gov.vn

CHẨN ĐOÁN VIÊN
Họ và tên Quàng Thị Xốm
Ngày, tháng, năm sinh 04/11/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 248
DĐ: 0962063899
Email quangxom41185@gmail.com 
   
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Vì Thị Yên
Ngày, tháng, năm sinh 01/5/1963
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 01689141169
Email viyen@gmail.com
 

KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Lò Văn Thương
Ngày, tháng, năm sinh 20/8/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 248
DĐ: 0164 4 306 857
Email  
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Lò Văn Hả
Ngày, tháng, năm sinh 05/11/1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 248
DĐ: 0985527810
Email thuyyenchau@gmail.com 
 
KỸ THUẬT VIÊN
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày, tháng, năm sinh 08/12/1984
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 248
DĐ: 0974952554
Email  
   
CHUYÊN VIÊN
Họ và tên Quàng Văn Thắng
Ngày, tháng, năm sinh 01/11/1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0168 679 5157
Email

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 5,914
  • Tất cả: 560,813