Văn bản CCHC năm 2019
Lượt xem: 359

Số ký hiệu

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung

Tải về

 1480/QĐ-UBND 27/12/2019  Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Yên Châu năm 2020  Tải về; Phụ biểu 1; Phụ biểu 2 
  1481/QĐ-UBND 27/12/2019   Công nhận mức độ HTNV đối với UBND các xã, thị trấn; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2019  Tải về 
 789/BC-UBND  02/12/2019  Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019   Tải về
 780/BC-UBND 27/11/2019  Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT -UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức   Tải về
Phụ biểu
772/BC-UBND  26/11/2019  Số liệu về phát triển chính phủ điện tử quý IV/2019  Tải về 
 769/BC-UBND 25/11/2019  Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2019  Tải về  
 236/KH-UBND 22/11/2019  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Yên Châu năm 2020  Tải về 
phụ biểu
 727/BC-UBND  14/11/2019 Kết quả tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 Tải về    
 726/BC-UBND 14/11/2019  Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Yên Châu năm 2019  Tải về 
 1634/UBND-NV 28/10/2019  V/v Cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về công tác CCHC năm 2019.  Tải về   
 684/BC-UBND  25/10/2019 Kết quả chuyển đổi, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc UBND huyện Yên Châu  Tải về  
 1086/QĐ-UBND  30/9/2019  V/v Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN SO 9001:2015  Tải về 
Bản công bố
1449/UBND-NV  25/9/2019  V/v giao các cơ quan phụ trách các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ  Tải về; phụ biểu 
583/BC-UBND  13/9/2019   Kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công quý III/2019; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019  Tải về 
 858/BC-UBND 13/9/2019  Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019  Tải về
Phụ biểu 
1270/UBND-NV  22/7/2019  V/v giao các cơ quan phụ trách các tiêu chí chấm điểm CCHC theo Quyết định 1373/QĐ-UBND ngày 14/6/2019.   Xem;
Phụ biểu
 1207/UBND-NV 13/8/2019  V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2019  Tải về; phụ biểu 1, phụ biểu 2 
 830/QĐ-UBND 8/8/2019  V/v Kiện toàn BCĐ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong lĩnh vực hành chính công tại UBND huyện Yên Châu  Tải về 
818/QĐ-UBND  05/8/2019  Phê duyệt Đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, phiếu điều tra xã hội học để phục vụ cho đánh giá chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã, thị trấn  Tải về 
 773/QĐ-UBND  27/7/2019 Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của UBND các xã, thị trấn  Tải về 
 147/KH-UBND 04/7/2019  Nâng cao kết quả Chỉ số Cải cách hành chính,Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019  Xem 
981/UBND-NV   02/7/2019 V/v chấn chỉnh sau kiểm tra công tác Cải cách hành chính, đợt 1, năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm   Xem
  356/BC-UBND 13/6/2019 Kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019  Tải về 
 331/BC-UBND 04/6/2019  Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019  Xem
Phụ lục 1
Phụ lục 2 
 100/KH-UBND  18/4/2019 Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019   Tải về
91/KH-UBND  3/4/2019  Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Yên Châu    Tải về
65/TB-UBND   02/4/2019 Thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Yên Châu   Tải về
 421/UBND-NV 29/3/2019  V/v điều chỉnh phụ lục Kế hoạch CCHC, năm 2019  Tải về
Phụ lục 
81/KH-UBND   25/3/2019 Triển khai công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019  Tải về 
 157/BC-UBND 19/3/2019  Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019  Tải về 
tải biểu 
65/KH-UBND  11/3/2019  Phòng chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”  Tải về  
  62/KH-UBND  7/3/2019  Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng công tác văn thư lưu trữ năm 2019  Tải về 
 61/KH-UBND 6/3/2019  Tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị về hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Châu  Tải về  
 58/KH-UBND 28/2/2019  Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019  Tải về 
55/KH-UBND  26/02/2019  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2019  Tải về 

179/QĐ-UBND

V/v Thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2019

 Tải về

 159/QĐ-UBND   15/02/2019  bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Yên Châu   Tải về
 37/KH-UBND  13/2/2019 Thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2019  Tải về 
 152/UBND-VP  31/01/2019 V/v cử công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC; Rà soát lựa chọn các thủ tục hành chính có thể đơn giản hóa (lần 1)  Tải về 
 32/KH-UBND 31/01/2019  Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019   Tải về  
 31/KH-UBND  31/01/2019 Kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019  Tải về  
 28/KH-UBND 29/01/2019   Tải về  
 24/KH-UBND 24/01/2019  Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2019  Tải về 

 25/KH-UBND

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 Tải về

 16/KH-UBND 17/01/2019  Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019   Tải về 
 18/KH-UBND 17/01/2019   Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật   Tải về  
48/UBND-VP   15/01/2019 V/v cử công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC; Rà soát lựa chọn các thủ tục hành chính có thể đơn giản hóa   Tải về 
12/KH-UBND  15/01/2019  Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2019   Tải về   Biểu kèm
 88/QĐ-UBND  14/01/2019 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019   Tải về 
 08/TB-UBND  10/01/2019  Về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công huyện Yên Châu thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Yên Châu và việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Yên Châu   Tải về
08/KH-UBND   10/01/2019  Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019  Tải về 
 20/QĐ-UBND  09/01/2019 Ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện Yên Châu  Tải về 
 13/QĐ-UBND  08/01/2019 V/v đổi tên Trung tâm Hành chính công huyện Yên Châu thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Châu    Tải về
 02/KH-UBND  08/01/2019  Triển khai, thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2019  Tải về 
  01/CT-UBND  08/01/2019  Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019  Tải về 

1449/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Yên Châu năm 2019

 213/KH-UBND 14/11/2018  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Yên Châu năm 2019  Tải về 
       
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 2,508
  • Tất cả: 994,219