Lượt xem: 13

Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh.

Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh.

Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết: Tại đây;

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 652
  • Trong tuần: 5,867
  • Tất cả: 910,643