Lượt xem: 8

Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc phân bổ nguồn kinh phí kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021.

Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc phân bổ nguồn kinh phí kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021.

Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc phân bổ nguồn kinh phí kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021.

Xem chi tiết: Tại đây; Phụ biểu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 655
  • Trong tuần: 5,870
  • Tất cả: 910,646