Lượt xem: 20

Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Xem chi tiết: Tại đây; Phụ biểu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 747
  • Trong tuần: 5,962
  • Tất cả: 910,738