Lượt xem: 19

Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện về việc giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện về việc giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện về việc giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Xem chi tiết: Tại đây; Phụ biểu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 791
  • Trong tuần: 6,006
  • Tất cả: 910,782