Lượt xem: 16

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xem chi tiết: Tại đây; Phụ biểu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 685
  • Trong tuần: 5,900
  • Tất cả: 910,676